תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק מ

א בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחודש, בארבע עשרה שנה, אחר, אשר הוכתה העיר--בעצם היום הזה, הייתה עליי יד-יהוה, ויבא אותי, שמה.  ב במראות אלוהים, הביאני אל-ארץ ישראל; ויניחני, אל-הר גבוה מאוד, ועליו כמבנה-עיר, מנגב.  ג ויבא אותי שמה, והנה-איש מראהו כמראה נחושת, ופתיל-פשתים בידו, וקנה המידה; והוא עומד, בשער.  ד וידבר אליי האיש, בן-אדם ראה בעיניך ובאוזניך שמע ושים ליבך לכול אשר-אני מראה אותך--כי למען הראותך, הובאת הנה; הגד את-כל-אשר-אתה רואה, לבית ישראל.  ה והנה חומה מחוץ לבית, סביב סביב; וביד האיש קנה המידה, שש-אמות באמה וטופח, וימד את-רוחב הבניין קנה אחד, וקומה קנה אחד.  ו ויבוא, אל-שער אשר פניו דרך הקדימה, ויעל, במעלותיו; וימד את-סף השער, קנה אחד רוחב, ואת סף אחד, קנה אחד רוחב.  ז והתא, קנה אחד אורך וקנה אחד רוחב, ובין התאים, חמש אמות; וסף השער מאצל אולם השער, מהבית--קנה אחד.  ח וימד את-אולם השער, מהבית--קנה אחד.  ט וימד את-אולם השער, שמונה אמות, ואיליו, שתיים אמות; ואולם השער, מהבית.  י ותאי השער דרך הקדים, שלושה מפה ושלושה מפה--מידה אחת, לשלושתם; ומידה אחת לאילים, מפה ומפה.  יא וימד את-רוחב פתח-השער, עשר אמות; אורך השער, שלוש עשרה אמות.  יב וגבול לפני התאות, אמה אחת, ואמה-אחת גבול, מפה; והתא--שש-אמות מפה, ושש אמות מפה.  יג וימד את-השער, מגג התא לגגו--רוחב, עשרים וחמש אמות:  פתח, נגד פתח.  יד ויעש את-אילים, שישים אמה; ואל-איל, החצר, השער, סביב סביב.  טו ועל, פני השער האיתון, על-לפני, אולם השער הפנימי--חמישים, אמה.  טז וחלונות אטומות אל-התאים ואל איליהמה לפנימה לשער, סביב סביב, וכן, לאילמות; וחלונות סביב סביב, לפנימה, ואל-איל, תימורים.  יז ויביאני, אל-החצר החיצונה, והנה לשכות וריצפה, עשוי לחצר סביב סביב:  שלושים לשכות, אל-הריצפה.  יח והריצפה אל-כתף השערים, לעומת אורך השערים--הריצפה, התחתונה.  יט וימד רוחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי, מחוץ--מאה אמה:  הקדים, והצפון.  כ והשער, אשר פניו דרך הצפון, לחצר, החיצונה--מדד אורכו, ורוחבו.  כא ותאיו, שלושה מפה ושלושה מפה, ואיליו ואילמיו היה, כמידת השער הראשון:  חמישים אמה, אורכו, ורוחב, חמש ועשרים באמה.  כב וחלוניו ואילמיו, ותימוריו, כמידת השער, אשר פניו דרך הקדים; ובמעלות שבע יעלו-בו, ואילמיו לפניהם.  כג ושער, לחצר הפנימי, נגד השער, לצפון ולקדים; וימד משער אל-שער, מאה אמה.  כד ויוליכני דרך הדרום, והנה-שער דרך הדרום; ומדד איליו ואילמיו, כמידות האלה.  כה וחלונים לו ולאילמיו סביב סביב, כהחלונות האלה:  חמישים אמה, אורך, ורוחב, חמש ועשרים אמה.  כו ומעלות שבעה עולותיו, ואילמיו לפניהם; ותימורים לו, אחד מפה ואחד מפה--אל-איליו.  כז ושער לחצר הפנימי, דרך הדרום; וימד משער אל-השער דרך הדרום, מאה אמות.  כח ויביאני אל-חצר הפנימי, בשער הדרום; וימד את-השער הדרום, כמידות האלה.  כט ותאיו ואיליו ואילמיו, כמידות האלה, וחלונות לו ולאילמיו, סביב סביב--חמישים אמה, אורך, ורוחב, עשרים וחמש אמות.  ל ואילמות, סביב סביב--אורך, חמש ועשרים אמה, ורוחב, חמש אמות.  לא ואילמיו, אל-חצר החיצונה, ותימורים, אל-איליו; ומעלות שמונה, מעליו.  לב ויביאני אל-החצר הפנימי, דרך הקדים; וימד את-השער, כמידות האלה.  לג ותאיו ואיליו ואילמיו, כמידות האלה, וחלונות לו ולאילמיו, סביב סביב:  אורך, חמישים אמה, ורוחב, חמש ועשרים אמה.  לד ואילמיו, לחצר החיצונה, ותימורים אל-איליו, מפה ומפה; ושמונה מעלות, מעליו.  לה ויביאני, אל-שער הצפון; ומדד, כמידות האלה.  לו תאיו איליו ואילמיו, וחלונות לו סביב סביב:  אורך, חמישים אמה, ורוחב, חמש ועשרים אמה.  לז ואיליו, לחצר החיצונה, ותימורים אל-איליו, מפה ומפה; ושמונה מעלות, מעליו.  לח ולשכה ופתחה, באילים השערים; שם, ידיחו את-העולה.  לט ובאולם השער, שניים שולחנות מפה, ושניים שולחנות, מפה--לשחוט אליהם העולה, והחטאת והאשם.  מ ואל-הכתף מחוצה, לעולה לפתח השער הצפונה, שניים, שולחנות; ואל-הכתף האחרת, אשר לאולם השער, שניים, שולחנות.  מא ארבעה שולחנות מפה, וארבעה שולחנות מפה--לכתף השער:  שמונה שולחנות, אליהם ישחטו.  מב וארבעה שולחנות לעולה אבני גזית, אורך אמה אחת וחצי ורוחב אמה אחת וחצי, וגובה, אמה אחת; אליהם, ויניחו את-הכלים אשר ישחטו את-העולה בם--והזבח.  מג והשפתיים, טופח אחד מוכנים בבית--סביב סביב; ואל-השולחנות, בשר הקרבן.  מד ומחוצה לשער הפנימי לשכות שרים, בחצר הפנימי אשר אל-כתף שער הצפון, ופניהם, דרך הדרום; אחד, אל-כתף שער הקדים, פני, דרך הצפון.  מה וידבר, אליי:  זו הלשכה, אשר פניה דרך הדרום, לכוהנים, שומרי משמרת הבית.  מו והלשכה, אשר פניה דרך הצפון, לכוהנים, שומרי משמרת המזבח:  המה בני-צדוק, הקרבים מבני-לוי אל-יהוה--לשרתו.  מז וימד את-החצר אורך מאה אמה, ורוחב מאה אמה--מרובעת; והמזבח, לפני הבית.  מח ויביאני, אל-אולם הבית, וימד איל אולם, חמש אמות מפה וחמש אמות מפה; ורוחב השער--שלוש אמות מפה, ושלוש אמות מפה.  מט אורך האולם עשרים אמה, ורוחב עשתי עשרה אמה, ובמעלות, אשר יעלו אליו; ועמודים, אל-האילים, אחד מפה, ואחד מפה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יש לך שאלה או הערה?