תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק מא

א ויביאני, אל-ההיכל; וימד את-האילים, שש-אמות רוחב מפה ושש-אמות-רוחב מפה--רוחב האוהל.  ב ורוחב הפתח, עשר אמות, וכתפות הפתח, חמש אמות מפה וחמש אמות מפה; וימד אורכו ארבעים אמה, ורוחב עשרים אמה.  ג ובא לפנימה, וימד איל-הפתח שתיים אמות; והפתח שש אמות, ורוחב הפתח שבע אמות.  ד וימד את-אורכו עשרים אמה, ורוחב עשרים אמה--אל-פני ההיכל; ויאמר אליי, זה קודש הקודשים.  ה וימד קיר-הבית, שש אמות; ורוחב הצלע ארבע אמות סביב סביב, לבית--סביב.  ו והצלעות צלע אל-צלע שלוש ושלושים פעמים, ובאות בקיר אשר-לבית לצלעות סביב סביב--להיות אחוזים; ולא-יהיו אחוזים, בקיר הבית.  ז ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות, כי מוסב-הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית--על-כן רוחב-לבית, למעלה; וכן התחתונה יעלה על-העליונה, לתיכונה.  ח וראיתי לבית גובה, סביב סביב; מוסדות הצלעות מלוא הקנה, שש אמות אצילה.  ט רוחב הקיר אשר-לצלע אל-החוץ, חמש אמות; ואשר מונח, בית צלעות אשר לבית.  י ובין הלשכות רוחב עשרים אמה, סביב לבית--סביב סביב.  יא ופתח הצלע, למונח--פתח אחד דרך הצפון, ופתח אחד לדרום; ורוחב מקום המונח, חמש אמות סביב סביב.  יב והבניין אשר אל-פני הגזרה פאת דרך-הים, רוחב שבעים אמה, וקיר הבניין חמש-אמות רוחב, סביב סביב; ואורכו, תשעים אמה.  יג ומדד את-הבית, אורך מאה אמה; והגזרה והבניה וקירותיה, אורך מאה אמה.  יד ורוחב פני הבית והגזרה לקדים, מאה אמה.  טו ומדד אורך-הבניין אל-פני הגזרה אשר על-אחריה ואתיקיה, מפה ומפה--מאה אמה; וההיכל, הפנימי, ואולמי, החצר.  טז הסיפים והחלונים האטומות והאתיקים סביב, לשלושתם, נגד הסף שחיף עץ, סביב סביב; והארץ, עד-החלונות, והחלונות, מכוסות.  יז על-מעל הפתח ועד-הבית הפנימי ולחוץ ואל-כל-הקיר סביב סביב, בפנימי ובחיצון--מידות.  יח ועשוי כרובים, ותימורים; ותימורה בין-כרוב לכרוב, ושניים פנים לכרוב.  יט ופני אדם אל-התימורה מפה, ופני-כפיר אל-התימורה מפה, עשוי אל-כל-הבית, סביב סביב.  כ מהארץ עד-מעל הפתח, הכרובים והתימורים עשויים; וקיר, ההיכל.  כא ההיכל, מזוזת רבועה; ופני הקודש, המראה כמראה.  כב המזבח עץ שלוש אמות גבוה ואורכו שתיים-אמות, ומקצועותיו לו, ואורכו וקירותיו, עץ; וידבר אליי--זה השולחן, אשר לפני יהוה.  כג ושתיים דלתות להיכל, ולקודש.  כד ושתיים דלתות, לדלתות:  שתיים, מוסבות דלתות--שתיים לדלת אחת, ושתי דלתות לאחרת.  כה ועשויה אליהן אל-דלתות ההיכל, כרובים ותימורים, כאשר עשויים, לקירות; ועב עץ אל-פני האולם, מהחוץ.  כו וחלונים אטומות ותימורים מפה ומפה, אל-כתפות האולם; וצלעות הבית, והעובים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יש לך שאלה או הערה?