תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק מב

א ויוציאני, אל-החצר החיצונה--הדרך, דרך הצפון; ויביאני אל-הלשכה, אשר נגד הגזרה ואשר-נגד הבניין--אל-הצפון.  ב אל-פני-אורך אמות המאה, פתח הצפון; והרוחב, חמישים אמות.  ג נגד העשרים, אשר לחצר הפנימי, ונגד ריצפה, אשר לחצר החיצונה--אתיק אל-פני-אתיק, בשלישים.  ד ולפני הלשכות מהלך עשר אמות רוחב, אל-הפנימית--דרך, אמה אחת; ופתחיהם, לצפון.  ה והלשכות העליונות, קצורות:  כי-יוכלו אתיקים מהנה, מהתחתונות ומהתיכונות--בניין.  ו כי משולשות, הנה, ואין להן עמודים, כעמודי החצרות; על-כן נאצל, מהתחתונות ומהתיכונות--מהארץ.  ז וגדר אשר-לחוץ לעומת הלשכות, דרך החצר החיצונה אל-פני הלשכות--אורכו, חמישים אמה.  ח כי-אורך הלשכות, אשר לחצר החיצונה--חמישים אמה; והנה על-פני ההיכל, מאה אמה.  ט ומתחת, הלשכות האלה--המביא, מהקדים, בבואו להנה, מהחצר החיצונה.  י ברוחב גדר החצר, דרך הקדים אל-פני הגזרה ואל-פני הבניין--לשכות.  יא ודרך, לפניהם, כמראה הלשכות אשר דרך הצפון, כאורכן כן רוחבן; וכול, מוצאיהן, וכמשפטיהן, וכפתחיהן.  יב וכפתחי הלשכות, אשר דרך הדרום, פתח, בראש דרך; דרך, בפני הגדרת הגינה, דרך הקדים, בבואן.  יג ויאמר אליי, לשכות הצפון לשכות הדרום אשר אל-פני הגזרה, הנה לשכות הקודש אשר יאכלו-שם הכוהנים אשר-קרובים ליהוה, קודשי הקודשים:  שם יניחו קודשי הקודשים, והמנחה והחטאת והאשם--כי המקום, קדוש.  יד בבואם הכוהנים, ולא-ייצאו מהקודש אל-החצר החיצונה, ושם יניחו בגדיהם אשר-ישרתו בהן, כי-קודש הנה; ולבשו בגדים אחרים, וקרבו אל-אשר לעם.  טו וכילה, את-מידות הבית הפנימי, והוציאני דרך השער, אשר פניו דרך הקדים; ומדדו, סביב סביב.  טז מדד רוח הקדים, בקנה המידה--חמש-מאות קנים בקנה המידה, סביב.  יז מדד, רוח הצפון--חמש-מאות קנים בקנה המידה, סביב.  יח את רוח הדרום, מדד--חמש-מאות קנים, בקנה המידה.  יט סבב, אל-רוח הים; מדד חמש-מאות קנים, בקנה המידה.  כ לארבע רוחות מדדו, חומה לו סביב סביב--אורך חמש מאות, ורוחב חמש מאות:  להבדיל, בין הקודש לחול.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יש לך שאלה או הערה?