תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק מג

א ויוליכני, אל-השער--שער, אשר פונה דרך הקדים.  ב והנה, כבוד אלוהי ישראל, בא, מדרך הקדים; וקולו, כקול מים רבים, והארץ, האירה מכבודו.  ג וכמראה המראה אשר ראיתי, כמראה אשר-ראיתי בבואי לשחת את-העיר, ומראות, כמראה אשר ראיתי אל-נהר-כבר; ואפול, אל-פניי.  ד וכבוד יהוה, בא אל-הבית, דרך שער, אשר פניו דרך הקדים.  ה ותישאני רוח--ותביאני, אל-החצר הפנימי; והנה מלא כבוד-יהוה, הבית.  ו ואשמע מידבר אליי, מהבית; ואיש, היה עומד אצלי.  ז ויאמר אליי, בן-אדם את-מקום כיסאי ואת-מקום כפות רגליי, אשר אשכון-שם בתוך בני-ישראל, לעולם; ולא יטמאו עוד בית-ישראל שם קודשי המה ומלכיהם, בזנותם, ובפגרי מלכיהם, במותם.  ח בתיתם סיפם את-סיפי, ומזוזתם אצל מזוזתי, והקיר, ביני וביניהם; וטימאו את-שם קודשי, בתועבותם אשר עשו, ואכל אותם, באפי.  ט עתה ירחקו את-זנותם, ופגרי מלכיהם--ממני; ושכנתי בתוכם, לעולם.  {ס}

י אתה בן-אדם, הגד את-בית-ישראל את-הבית, וייכלמו, מעוונותיהם; ומדדו, את-תוכנית.  יא ואם-נכלמו מכול אשר-עשו, צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל-צורותיו ואת כל-חוקותיו וכל-צורותיו וכל-תורותיו הודע אותם, וכתוב, לעיניהם; וישמרו את-כל-צורתו, ואת-כל-חוקותיו--ועשו אותם.  יב זאת, תורת הבית:  על-ראש ההר כל-גבולו סביב סביב, קודש קודשים--הנה-זאת, תורת הבית.  יג ואלה מידות המזבח באמות, אמה אמה וטופח; וחיק האמה ואמה-רוחב, וגבולה אל-שפתה סביב זרת האחד, וזה, גב המזבח.  יד ומחיק הארץ עד-העזרה התחתונה, שתיים אמות, ורוחב, אמה אחת; ומהעזרה הקטנה עד-העזרה הגדולה, ארבע אמות, ורוחב, האמה.  טו וההראל, ארבע אמות; ומהאריאל ולמעלה, הקרנות ארבע.  טז והאריאל, שתים עשרה אורך, בשתים עשרה, רוחב:  רבוע, אל ארבעת רבעיו.  יז והעזרה ארבע עשרה אורך, בארבע עשרה רוחב, אל, ארבעת רבעיה; והגבול סביב אותה חצי האמה, והחיק-לה אמה סביב, ומעלותיהו, פנות קדים.  יח ויאמר אליי, בן-אדם כה אמר אדוניי יהוה, אלה חוקות המזבח, ביום היעשותו--להעלות עליו עולה, ולזרוק עליו דם.  יט ונתת אל-הכוהנים הלויים אשר הם מזרע צדוק הקרובים אליי, נאום אדוניי יהוה--לשרתני:  פר בן-בקר, לחטאת.  כ ולקחת מדמו, ונתת על-ארבע קרנותיו ואל-ארבע פינות העזרה, ואל-הגבול, סביב; וחיטאת אותו, וכיפרתהו.  כא ולקחת, את הפר החטאת; ושרפו במפקד הבית, מחוץ למקדש.  כב וביום, השני, תקריב שעיר-עיזים תמים, לחטאת; וחיטאו, את-המזבח, כאשר חיטאו, בפר.  כג בכלותך, מחטא--תקריב פר בן-בקר תמים, ואיל מן-הצאן תמים.  כד והקרבתם, לפני יהוה; והשליכו הכוהנים עליהם מלח, והעלו אותם עולה ליהוה.  כה שבעת ימים, תעשה שעיר-חטאת ליום; ופר בן-בקר ואיל מן-הצאן, תמימים יעשו.  כו שבעת ימים, יכפרו את-המזבח, וטיהרו, אותו; ומילאו, ידיו.  כז ויכלו, את-הימים;  {ס}  והיה ביום השמיני והלאה, יעשו הכוהנים על-המזבח את-עולותיכם ואת-שלמיכם, ורציתי אתכם, נאום אדוניי יהוה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יש לך שאלה או הערה?