תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק מו

א כה-אמר, אדוניי יהוה, שער החצר הפנימית הפונה קדים, יהיה סגור ששת ימי המעשה; וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח.  ב ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ, ועמד על-מזוזת השער, ועשו הכוהנים את-עולתו ואת-שלמיו, והשתחווה על-מפתן השער ויצא; והשער לא-ייסגר, עד-הערב.  ג והשתחוו עם-הארץ, פתח השער ההוא, בשבתות, ובחודשים--לפני, יהוה.  ד והעולה, אשר-יקרב הנשיא ליהוה:  ביום השבת, שישה כבשים תמימים--ואיל תמים.  ה ומנחה איפה לאיל, ולכבשים מנחה מתת ידו; ושמן, הין לאיפה.  {ס}

ו וביום החודש, פר בן-בקר תמימים; וששת כבשים ואיל, תמימים יהיו.  ז ואיפה לפר ואיפה לאיל, יעשה מנחה, ולכבשים, כאשר תשיג ידו; ושמן, הין לאיפה.  ח ובבוא, הנשיא--דרך אולם השער יבוא, ובדרכו ייצא.  ט ובבוא עם-הארץ לפני יהוה, במועדים, הבא דרך-שער צפון להשתחוות ייצא דרך-שער נגב, והבא דרך-שער נגב ייצא דרך-שער צפונה:  לא ישוב, דרך השער אשר-בא בו--כי נכחו, ייצא.  י והנשיא--בתוכם בבואם יבוא, ובצאתם ייצאו.  יא ובחגים ובמועדים, תהיה המנחה איפה לפר ואיפה לאיל, ולכבשים, מתת ידו; ושמן, הין לאיפה.  {פ}

יב וכי-יעשה הנשיא נדבה עולה או-שלמים, נדבה ליהוה, ופתח לו את-השער הפונה קדים, ועשה את-עולתו ואת-שלמיו כאשר יעשה ביום השבת; ויצא וסגר את-השער, אחרי צאתו.  יג וכבש בן-שנתו תמים, תעשה עולה ליום--ליהוה:  בבוקר בבוקר, תעשה אותו.  יד ומנחה תעשה עליו בבוקר בבוקר, שישית האיפה, ושמן שלישית ההין, לרוס את-הסולת:  מנחה, ליהוה--חוקות עולם, תמיד.  טו יעשו את-הכבש ואת-המנחה ואת-השמן, בבוקר בבוקר:  עולת, תמיד.  {ס}

טז כה-אמר אדוניי יהוה, כי-ייתן הנשיא מתנה לאיש מבניו--נחלתו היא, לבניו תהיה:  אחוזתם היא, בנחלה.  {ס}

יז וכי-ייתן מתנה מנחלתו, לאחד מעבדיו--והייתה לו עד-שנת הדרור, ושבת לנשיא; אך, נחלתו--בניו, להם תהיה.  יח ולא-ייקח הנשיא מנחלת העם, להונותם מאחוזתם--מאחוזתו, ינחיל את-בניו:  למען אשר לא-יפוצו עמי, איש מאחוזתו.  יט ויביאני במבוא, אשר על-כתף השער, אל-הלשכות הקודש אל-הכוהנים, הפונות צפונה; והנה-שם מקום, בירכתיים ימה.  כ ויאמר אליי--זה המקום אשר יבשלו-שם הכוהנים, את-האשם ואת-החטאת:  אשר יאפו את-המנחה, לבלתי הוציא אל-החצר החיצונה לקדש את-העם.  כא ויוציאני, אל-החצר החיצונה, ויעבירני, אל-ארבעת מקצועי החצר; והנה חצר במקצוע החצר, חצר במקצוע החצר.  כב בארבעת מקצועות החצר, חצרות קטורות--ארבעים אורך, ושלושים רוחב:  מידה אחת, לארבעתם מהוקצעות.  כג וטור סביב בהם סביב, לארבעתם; ומבשלות עשוי, מתחת הטירות סביב.  כד ויאמר, אליי:  אלה בית המבשלים, אשר יבשלו-שם משרתי הבית את-זבח העם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יש לך שאלה או הערה?