תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק מח

א ואלה, שמות השבטים:  מקצה צפונה אל-יד דרך-חתלון לבוא-חמת חצר עינן גבול דמשק צפונה, אל-יד חמת, והיו-לו פאת-קדים הים, דן אחד.  ב ועל גבול דן, מפאת קדים עד-פאת-ימה--אשר אחד.  ג ועל גבול אשר, מפאת קדימה ועד-פאת-ימה--נפתלי אחד.  ד ועל גבול נפתלי, מפאת קדימה עד-פאת-ימה--מנשה אחד.  ה ועל גבול מנשה, מפאת קדימה עד-פאת-ימה--אפריים אחד.  ו ועל גבול אפריים, מפאת קדים ועד-פאת-ימה--ראובן אחד.  ז ועל גבול ראובן, מפאת קדים עד-פאת-ימה--יהודה אחד.  ח ועל גבול יהודה, מפאת קדים עד-פאת-ימה--תהיה התרומה אשר-תרימו חמישה ועשרים אלף רוחב, ואורך כאחד החלקים מפאת קדימה עד-פאת-ימה, והיה המקדש, בתוכו.  ט התרומה, אשר תרימו ליהוה--אורך, חמישה ועשרים אלף, ורוחב, עשרת אלפים.  י ולאלה תהיה תרומת-הקודש, לכוהנים--צפונה חמישה ועשרים אלף וימה רוחב עשרת אלפים, וקדימה רוחב עשרת אלפים ונגבה אורך חמישה ועשרים אלף; והיה מקדש-יהוה, בתוכו.  יא לכוהנים המקודש מבני צדוק, אשר שמרו משמרתי--אשר לא-תעו, בתעות בני ישראל, כאשר תעו, הלויים.  יב והייתה להם תרומייה מתרומת הארץ, קודש קודשים--אל-גבול, הלויים.  יג והלויים, לעומת גבול הכוהנים, חמישה ועשרים אלף אורך, ורוחב עשרת אלפים; כל-אורך, חמישה ועשרים אלף, ורוחב, עשרת אלפים.  יד ולא-ימכרו ממנו, ולא ימר ולא יעביר--ראשית הארץ:  כי-קודש, ליהוה.  טו וחמשת אלפים הנותר ברוחב, על-פני חמישה ועשרים אלף--חול-הוא לעיר, למושב ולמגרש; והייתה העיר, בתוכו.  טז ואלה, מידותיה--פאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים, ופאת-נגב חמש מאות וארבעת אלפים; ומפאת קדים, חמש מאות וארבעת אלפים, ופאת-ימה, חמש מאות וארבעת אלפים.  יז והיה מגרש, לעיר--צפונה חמישים ומאתיים, ונגבה חמישים ומאתיים; וקדימה חמישים ומאתיים, וימה חמישים ומאתיים.  יח והנותר באורך לעומת תרומת הקודש, עשרת אלפים קדימה ועשרת אלפים ימה, והיה, לעומת תרומת הקודש; והייתה תבואתו ללחם, לעובדי העיר.  יט והעובד, העיר--יעבדוהו, מכול שבטי ישראל.  כ כל-התרומה, חמישה ועשרים אלף, בחמישה ועשרים, אלף:  רביעית, תרימו את-תרומת הקודש, אל-אחוזת, העיר.  כא והנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת-הקודש ולאחוזת העיר אל-פני חמישה ועשרים אלף תרומה, עד-גבול קדימה, וימה על-פני חמישה ועשרים אלף על-גבול ימה, לעומת חלקים לנשיא; והייתה תרומת הקודש, ומקדש הבית בתוכו.  כב ומאחוזת הלויים ומאחוזת העיר, בתוך אשר לנשיא יהיה:  בין גבול יהודה, ובין גבול בנימין--לנשיא, יהיה.  כג ויתר, השבטים:  מפאת קדימה עד-פאת-ימה, בנימין אחד.  כד ועל גבול בנימין, מפאת קדימה עד-פאת-ימה--שמעון אחד.  כה ועל גבול שמעון, מפאת קדימה עד-פאת-ימה--יששכר אחד.  כו ועל גבול יששכר, מפאת קדימה עד-פאת-ימה--זבולון אחד.  כז ועל גבול זבולון, מפאת קדימה עד-פאת-ימה--גד אחד.  כח ועל גבול גד, אל-פאת נגב תימנה:  והיה גבול מתמר, מי מריבת קודש, נחלה, על-הים הגדול.  כט זאת הארץ אשר-תפילו מנחלה, לשבטי ישראל; ואלה, מחלקותם--נאום, אדוניי יהוה.  {ס}

ל ואלה, תוצאות העיר:  מפאת צפון, חמש מאות וארבעת אלפים מידה.  לא ושערי העיר, על-שמות שבטי ישראל, שערים שלושה, צפונה--שער ראובן אחד, שער יהודה אחד, שער לוי, אחד.  לב ואל-פאת קדימה, חמש מאות וארבעת אלפים, ושערים, שלושה--ושער יוסף אחד, שער בנימין אחד, שער דן, אחד.  לג ופאת-נגבה, חמש מאות וארבעת אלפים מידה, ושערים, שלושה--שער שמעון אחד, שער יששכר אחד, שער זבולון, אחד.  לד פאת-ימה, חמש מאות וארבעת אלפים, שעריהם, שלושה--שער גד אחד, שער אשר אחד, שער נפתלי, אחד.  לה סביב, שמונה עשר אלף; ושם-העיר מיום, יהוה שמה.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יש לך שאלה או הערה?