תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יואל - הכול
פרק א ב ג ד


יואל פרק ג

א והיה אחרי-כן, אשפוך את-רוחי על-כל-בשר, וניבאו, בניכם ובנותיכם; זקניכם, חלומות יחלומון--בחוריכם, חזיונות יראו.  ב וגם על-העבדים, ועל-השפחות, בימים ההמה, אשפוך את-רוחי.  ג ונתתי, מופתים, בשמיים, ובארץ:  דם ואש, ותימרות עשן.  ד השמש ייהפך לחושך, והירח לדם--לפני, בוא יום יהוה, הגדול, והנורא.  ה והיה, כול אשר-יקרא בשם יהוה--יימלט:  כי בהר-ציון ובירושלים תהיה פליטה, כאשר אמר יהוה, ובשרידים, אשר יהוה קורא.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יואל - הכול
פרק א ב ג ד


יש לך שאלה או הערה?