תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - חבקוק - הכול
פרק א ב ג


חבקוק פרק ג

א תפילה, לחבקוק הנביא--על, שגיונות.  ב יהוה, שמעתי שמעך יראתי--יהוה פועלך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע; ברוגז, רחם תזכור.  ג אלוה מתימן יבוא, וקדוש מהר-פארן סלה; כיסה שמיים הודו, ותהילתו מלאה הארץ.  ד ונוגה כאור תהיה, קרניים מידו לו; ושם, חביון עוזו.  ה לפניו, ילך דבר; וייצא רשף, לרגליו.  ו עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, ויתפוצצו הררי-עד, שחו גבעות עולם; הליכות עולם, לו.  ז תחת אוון, ראיתי אוהלי כושן; ירגזון, יריעות ארץ מדיין.  ח הבנהרים, חרה יהוה--אם בנהרים אפך, אם-בים עברתך:  כי תרכב על-סוסיך, מרכבותיך ישועה.  ט עריה תיעור קשתך, שבועות מטות אומר סלה; נהרות, תבקע-ארץ.  י ראוך יחילו הרים, זרם מים עבר; נתן תהום קולו, רום ידיהו נשא.  יא שמש ירח, עמד זבולה; לאור חיציך יהלכו, לנוגה ברק חניתך.  יב בזעם, תצעד-ארץ; באף, תדוש גויים.  יג יצאת לישע עמך, לישע את-משיחך; מחצת ראש מבית רשע, ערות יסוד עד-צוואר סלה.  {פ}

יד נקבת במטיו ראש פרזיו, יסערו להפיצני; עליצותם, כמו-לאכול עני במסתר.  טו דרכת בים, סוסיך; חומר, מים רבים.  טז שמעתי ותרגז בטני, לקול צללו שפתיי--יבוא רקב בעצמיי, ותחתיי ארגז:  אשר אנוח ליום צרה, לעלות לעם יגודנו.  יז כי-תאנה לא-תפרח, ואין יבול בגפנים--כיחש מעשה-זית, ושדמות לא-עשה אוכל; גזר ממכלה צאן, ואין בקר ברפתים.  יח ואני, ביהוה אעלוזה:  אגילה, באלוהי ישעי.  יט יהוה אדוניי, חילי, וישם רגליי כאיילות, ועל במותיי ידריכני; למנצח, בנגינותיי.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - חבקוק - הכול
פרק א ב ג


יש לך שאלה או הערה?