תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - רות - הכול
פרק א ב ג ד


רות פרק ד

א ובועז עלה השער, ויישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר-בועז, ויאמר סורה שבה-פה פלוני אלמוני; ויסר, ויישב.  ב וייקח עשרה אנשים, מזקני העיר--ויאמר שבו-פה; ויישבו.  ג ויאמר, לגואל, חלקת השדה, אשר לאחינו לאלימלך:  מכרה נועמי, השבה משדה מואב.  ד ואני אמרתי אגלה אוזנך לאמור, קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי--אם-תגאל גאל, ואם-לא יגאל הגידה לי ואדעה כי אין זולתך לגאול ואנוכי אחריך; ויאמר, אנוכי אגאל.  ה ויאמר בועז, ביום-קנותך השדה מיד נועמי; ומאת רות המואבייה אשת-המת, קנית--להקים שם-המת, על-נחלתו.  ו ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול-לי--פן-אשחית, את-נחלתי; גאל-לך אתה את-גאולתי, כי לא-אוכל לגאול.  ז וזאת לפנים בישראל על-הגאולה ועל-התמורה, לקיים כל-דבר, שלף איש נעלו, ונתן לריעהו; וזאת התעודה, בישראל.  ח ויאמר הגואל לבועז, קנה-לך; וישלוף, נעלו.  ט ויאמר בועז לזקנים וכל-העם, עדים אתם היום, כי קניתי את-כל-אשר לאלימלך, ואת כל-אשר לכליון ומחלון--מיד, נועמי.  י וגם את-רות המואבייה אשת מחלון קניתי לי לאישה, להקים שם-המת על-נחלתו, ולא-ייכרת שם-המת מעם אחיו, ומשער מקומו:  עדים אתם, היום.  יא ויאמרו כל-העם אשר-בשער, והזקנים--עדים; ייתן יהוה את-האישה הבאה אל-ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את-בית ישראל, ועשה-חיל באפרתה, וקרא-שם בבית לחם.  יב ויהי ביתך כבית פרץ, אשר-ילדה תמר ליהודה--מן-הזרע, אשר ייתן יהוה לך, מן-הנערה, הזאת.  יג וייקח בועז את-רות ותהי-לו לאישה, ויבוא אליה; וייתן יהוה לה הריון, ותלד בן.  יד ותאמרנה הנשים, אל-נועמי, ברוך יהוה, אשר לא השבית לך גואל היום; וייקרא שמו, בישראל.  טו והיה לך למשיב נפש, ולכלכל את-שיבתך:  כי כלתך אשר-אהבתך, ילדתו, אשר-היא טובה לך, משבעה בנים.  טז ותיקח נועמי את-הילד ותשיתהו בחיקה, ותהי-לו לאומנת.  יז ותקראנה לו השכנות שם לאמור, יולד-בן לנועמי; ותקראנה שמו עובד, הוא אבי-ישי אבי דויד.  {פ}

יח ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את-חצרון.  יט וחצרון הוליד את-רם, ורם הוליד את-עמינדב.  כ ועמינדב הוליד את-נחשון, ונחשון הוליד את-שלמה.  כא ושלמון הוליד את-בועז, ובועז הוליד את-עובד.  כב ועובד הוליד את-ישי, וישי הוליד את-דויד.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - רות - הכול
פרק א ב ג ד


יש לך שאלה או הערה?