תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


קוהלת פרק ו

א יש רעה, אשר ראיתי תחת השמש; ורבה היא, על-האדם.  ב איש אשר ייתן-לו האלוהים עושר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכול אשר-יתאווה, ולא-ישליטנו האלוהים לאכול ממנו--כי איש נוכרי, יאכלנו:  זה הבל וחולי רע, הוא.  ג אם-יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי-שניו, ונפשו לא-תשבע מן-הטובה, וגם-קבורה, לא-הייתה לו--אמרתי, טוב ממנו הנפל.  ד כי-בהבל בא, ובחושך ילך; ובחושך, שמו יכוסה.  ה גם-שמש לא-ראה, ולא ידע; נחת לזה, מזה.  ו ואילו חיה, אלף שנים פעמיים, וטובה, לא ראה--הלוא אל-מקום אחד, הכול הולך.  ז כל-עמל האדם, לפיהו; וגם-הנפש, לא תימלא.  ח כי מה-יותר לחכם, מן-הכסיל; מה-לעני יודע, להלוך נגד החיים.  ט טוב מראה עיניים, מהלוך-נפש; גם-זה הבל, ורעות רוח.  י מה-שהיה, כבר נקרא שמו, ונודע, אשר-הוא אדם; ולא-יוכל לדין, עם שתקיף ממנו.  יא כי יש-דברים הרבה, מרבים הבל; מה-יותר, לאדם.  יב כי מי-יודע מה-טוב לאדם בחיים, מספר ימי-חיי הבלו--ויעשם כצל:  אשר מי-יגיד לאדם, מה-יהיה אחריו תחת השמש.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


יש לך שאלה או הערה?