תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


קוהלת פרק ח

א מי, כהחכם, ומי יודע, פשר דבר; חכמת אדם תאיר פניו, ועוז פניו ישונה.  ב אני, פי-מלך שמור, ועל, דברת שבועת אלוהים.  ג אל-תיבהל מפניו תלך, אל-תעמוד בדבר רע:  כי כל-אשר יחפוץ, יעשה.  ד באשר דבר-מלך, שלטון; ומי יאמר-לו, מה-תעשה.  ה שומר מצוה, לא יידע דבר רע; ועת ומשפט, יידע לב חכם.  ו כי לכל-חפץ, יש עת ומשפט:  כי-רעת האדם, רבה עליו.  ז כי-איננו יודע, מה-שיהיה:  כי כאשר יהיה, מי יגיד לו.  ח אין אדם שליט ברוח, לכלוא את-הרוח, ואין שלטון ביום המוות, ואין משלחת במלחמה; ולא-ימלט רשע, את-בעליו.  ט את-כל-זה ראיתי, ונתון את-ליבי, לכל-מעשה, אשר נעשה תחת השמש:  עת, אשר שלט האדם באדם--לרע לו.  י ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו, וממקום קדוש יהלכו, וישתכחו בעיר, אשר כן-עשו; גם-זה, הבל.  יא אשר אין-נעשה פתגם, מעשה הרעה מהרה; על-כן מלא לב בני-האדם, בהם--לעשות רע.  יב אשר חוטא, עושה רע מאת--ומאריך לו:  כי, גם-יודע אני, אשר יהיה-טוב ליראי האלוהים, אשר ייראו מלפניו.  יג וטוב לא-יהיה לרשע, ולא-יאריך ימים כצל--אשר איננו ירא, מלפני אלוהים.  יד יש-הבל, אשר נעשה על-הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים:  אמרתי, שגם-זה הבל.  טו ושיבחתי אני, את-השמחה, אשר אין-טוב לאדם תחת השמש, כי אם-לאכול ולשתות ולשמוח; והוא ילוונו בעמלו, ימי חייו אשר-נתן-לו האלוהים--תחת השמש.  טז כאשר נתתי את-ליבי, לדעת חכמה, ולראות את-העניין, אשר נעשה על-הארץ:  כי גם ביום, ובלילה--שינה, בעיניו איננו רואה.  יז וראיתי, את-כל-מעשה האלוהים, כי לא יוכל האדם למצוא את-המעשה אשר נעשה תחת-השמש, בשל אשר יעמול האדם לבקש ולא ימצא; וגם אם-יאמר החכם לדעת, לא יוכל למצוא.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


יש לך שאלה או הערה?