תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


קוהלת פרק יא

א שלח לחמך, על-פני המים:  כי-ברוב הימים, תמצאנו.  ב תן-חלק לשבעה, וגם לשמונה:  כי לא תדע, מה-יהיה רעה על-הארץ.  ג אם-יימלאו העבים גשם על-הארץ יריקו, ואם-ייפול עץ בדרום ואם בצפון--מקום שייפול העץ, שם יהוא.  ד שומר רוח, לא יזרע; ורואה בעבים, לא יקצור.  ה כאשר אינך יודע מה-דרך הרוח, כעצמים בבטן המלאה:  ככה, לא תדע את-מעשה האלוהים, אשר יעשה, את-הכול.  ו בבוקר זרע את-זרעך, ולערב אל-תנח ידך:  כי אינך יודע אי זה יכשר, הזה או-זה, ואם-שניהם כאחד, טובים.  ז ומתוק, האור; וטוב לעיניים, לראות את-השמש.  ח כי אם-שנים הרבה יחיה האדם, בכולם ישמח; ויזכור את-ימי החושך, כי-הרבה יהיו כל-שבא הבל.  ט שמח בחור בילדותך, ויטיבך ליבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי ליבך, ובמראי עיניך; ודע, כי על-כל-אלה יביאך האלוהים במשפט.  י והסר כעס מליבך, והעבר רעה מבשרך:  כי-הילדות והשחרות, הבל.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


יש לך שאלה או הערה?