תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


עזרא פרק ג

א וייגע החודש השביעי, ובני ישראל בערים;  {ס}  וייאספו העם כאיש אחד, אל-ירושלים.  {ס}

ב ויקם ישוע בן-יוצדק ואחיו הכוהנים, וזרובבל בן-שאלתיאל ואחיו, ויבנו, את-מזבח אלוהי ישראל--להעלות עליו, עולות, ככתוב, בתורת משה איש-האלוהים.  ג ויכינו המזבח, על-מכונותיו, כי באימה עליהם, מעמי הארצות; ויעלו עליו עולות ליהוה, עולות לבוקר ולערב.  ד ויעשו את-חג הסוכות, ככתוב; ועולת יום ביום במספר, כמשפט דבר-יום ביומו.  ה ואחרי-כן עולת תמיד, ולחודשים, ולכל-מועדי יהוה, המקודשים; ולכול מתנדב נדבה, ליהוה.  ו מיום אחד, לחודש השביעי, החלו, להעלות עולות ליהוה; והיכל יהוה, לא יוסד.  ז וייתנו-כסף--לחוצבים, ולחרשים; ומאכל ומשתה ושמן, לצידונים ולצורים, להביא עצי ארזים מן-הלבנון אל-ים יפו, כרשיון כורש מלך-פרס עליהם.  {פ}

ח ובשנה השנית, לבואם אל-בית האלוהים לירושלים, בחודש, השני--החלו זרובבל בן-שאלתיאל וישוע בן-יוצדק ושאר אחיהם הכוהנים והלויים, וכל-הבאים מהשבי ירושלים, ויעמידו את-הלויים מבן עשרים שנה ומעלה, לנצח על-מלאכת בית-יהוה.  {פ}

ט ויעמוד ישוע בניו ואחיו קדמיאל ובניו בני-יהודה, כאחד, לנצח על-עושי המלאכה, בבית האלוהים:  {ס}  בני, חנדד, בניהם ואחיהם, הלויים.  י וייסדו הבונים, את-היכל יהוה; ויעמידו הכוהנים מלובשים בחצוצרות, והלויים בני-אסף במצלתיים--להלל את-יהוה, על-ידי דויד מלך-ישראל.  יא ויענו בהלל ובהודות ליהוה, כי טוב--כי-לעולם חסדו, על-ישראל; וכל-העם הריעו תרועה גדולה בהלל, ליהוה, על, הוסד בית-יהוה.  {ס}

יב ורבים מהכוהנים והלויים וראשי האבות הזקנים, אשר ראו את-הבית הראשון ביוסדו--זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול; ורבים בתרועה בשמחה, להרים קול.  יג ואין העם, מכירים קול תרועת השמחה, לקול, בכי העם:  כי העם, מריעים תרועה גדולה, והקול נשמע, עד-למרחוק.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


יש לך שאלה או הערה?