תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


עזרא פרק ה

א והתנבי חגיי נבייא, וזכריה בר-עידוא נבייאיא, על-יהודיא, די ביהוד ובירושלם--בשום אלה ישראל, עליהון.  {ס}

ב באדיין קמו זרובבל בר-שאלתיאל, וישוע בר-יוצדק, ושריו למבני, בית אלהא די בירושלם; ועימהון נבייאיא די-אלהא, מסעדין להון.  {פ}

ג ביה-זמנא אתא עליהון תתניי פחת עבר-נהרה, ושתר בוזניי--וכנוותהון; וכן, אמרין להום--מן-שם לכום טעים ביתא דנה ליבני, ואושרנא דנה לשכללה.  {ס}

ד אדיין כנימא, אמרנא להום:  מן-אינון שמהת גובריא, די-דנה בניינא בניין.  ה ועין אלההום, הות על-שבי יהודיא, ולא-בטילו הימו, עד-טעמא לדריווש יהך; ואדיין יתיבון נשתוונא, על-דנה.  {פ}

ו פרשגן איגרתא די-שלח תתניי פחת עבר-נהרה, ושתר בוזניי וכנוותיה, אפרסכיא, די בעבר נהרה--על-דריווש, מלכא.  ז פתגמא, שלחו עלוהי; וכדנה כתיב בגוויה, לדריווש מלכא שלמא כולא.  {ס}

ח ידיע להוי למלכא, די-אזלנא ליהוד מדינתא לבית אלהא רבא, והוא מתבני אבן גלל, ואע מיתשם בכותליא; ועבידתא דך אוספרנא מתעבדא, ומצלח בידהום.  {ס}

ט אדיין, שאילנא לשביא איליך, כנימא, אמרנא להום:  מן-שם לכום טעים, ביתא דנה למבניה, ואושרנא דנה, לשכללה.  י ואף שמהתהום שאילנא להום, להודעותך--די נכתוב שום-גובריא, די בראשיהום.  {ס}

יא וכנימא פתגמא, התיבונא למימר:  אנחנא הימו עבדוהי די-אלה שמיא וארעא, ובניין ביתא די-הוה בני מקדמת דנה שנין שגיאן, ומלך לישראל רב, בנהי ושכלליה.  יב להן, מן-די הרגיזו אבהתנא לאלה שמיא--יהב הימו, ביד נבוכדנאצר מלך-בבל כסדאה; וביתה דנה סתריה, ועמה הגלי לבבל.  {ס}

יג ברם בשנת חדה, לכורש מלכא די בבל--כורש מלכא שם טעים, בית-אלהא דנה ליבני.  יד ואף מאניא די-בית-אלהא, די דהבה וכספא, די נבוכדנאצר הנפיק מן-היכלא די בירושלם, והיביל הימו להיכלא די בבל--הנפיק הימו כורש מלכא, מן-היכלא די בבל, ויהיבו לששבצר שמיה, די פחה שמיה.  טו ואמר-ליה--אל מאניא, שיא איזל-אחית הימו בהיכלא די בירושלם; ובית אלהא, יתבני על-אתריה.  {ס}

טז אדיין, ששבצר דיך, אתא יהב אושיא די-בית אלהא, די בירושלם; ומן-אדיין ועד-כען מתבני, ולא שלים.  יז וכען הן על-מלכא טב, יתבקר בבית גנזיא די-מלכא תמה די בבבל, הן איתיי די-מן-כורש מלכא שים טעים, למבני בית-אלהא דיך בירושלם; ורעות מלכא על-דנה, ישלח עלינא.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


יש לך שאלה או הערה?