תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


עזרא פרק ז

א ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסתא מלך-פרס--עזרא, בן-שריה, בן-עזריה, בן-חלקייה.  ב בן-שלום בן-צדוק, בן-אחיטוב.  ג בן-אמריה בן-עזריה, בן-מריות.  ד בן-זרחיה בן-עוזי, בן-בוקי.  ה בן-אבישוע, בן-פינחס בן-אלעזר, בן-אהרון הכוהן, הראש.  ו הוא עזרא, עלה מבבל, והוא-סופר מהיר בתורת משה, אשר-נתן יהוה אלוהי ישראל; וייתן-לו המלך, כיד-יהוה אלוהיו עליו--כול, בקשתו.  {פ}

ז ויעלו מבני-ישראל ומן-הכוהנים והלויים והמשוררים והשוערים, והנתינים--אל-ירושלים:  בשנת-שבע, לארתחשסתא המלך.  ח ויבוא ירושלים, בחודש החמישי:  היא שנת השביעית, למלך.  ט כי, באחד לחודש הראשון--הוא יסוד, המעלה מבבל; ובאחד לחודש החמישי, בא אל-ירושלים, כיד-אלוהיו, הטובה עליו.  י כי עזרא הכין לבבו, לדרוש את-תורת יהוה ולעשות, וללמד בישראל, חוק ומשפט.  {ס}

יא וזה פרשגן הנשתוון, אשר נתן המלך ארתחשסתא, לעזרא הכוהן, הסופר:  סופר דברי מצוות-יהוה, וחוקיו--על-ישראל.  {פ}

יב ארתחשסתא--מלך, מלכיא:  לעזרא כהנא ספר דתא די-אלה שמיא, גמיר--וכענת.  יג מיני, שים טעים--די כל-מתנדב במלכותי מן-עמא ישראל וכהנוהי וליוויא למהך לירושלם עימך, יהך.  יד כל-קוביל, די מן-קודם מלכא ושבעת יעטוהי שליח, לבקרה על-יהוד, ולירושלם--בדת אלהך, די בידך.  טו ולהיבלה, כסף ודהב--די-מלכא ויעטוהי, התנדבו לאלה ישראל, די בירושלם, משכניה.  טז וכול, כסף ודהב, די תהשכח, בכול מדינת בבל--עם התנדבות עמא וכהניא מתנדבין, לבית אלההום די בירושלם.  יז כל-קוביל דנה אוספרנא תקני בכספא דנה, תורין דכרין אימרין, ומנחתהון, ונסכיהון; ותקריב הימו--על-מדבחה, די בית אלהכום די בירושלם.  יח ומה די עלך ועל-אחך ייטב, בשאר כספא ודהבה--למעבד:  כרעות אלהכום, תעבדון.  יט ומאניא די-מתייהבין לך, לפולחן בית אלהך--השלים, קודם אלה ירושלם.  כ ושאר, חשחות בית אלהך, די ייפל-לך, למנתן--תנתין, מן-בית גנזי מלכא.  כא ומיני אנה ארתחשסתא מלכא, שים טעים--לכול גיזבריא, די בעבר נהרה:  די כל-די ישאלנכון עזרא כהנא ספר דתא, די-אלה שמיא--אוספרנא, יתעביד.  כב עד-כסף, ככרין מאה, ועד-חנטין כורין מאה, ועד-חמר בתין מאה ועד-בתין משח מאה; ומלח, די-לא כתב.  כג כל-די, מן-טעם אלה שמיא, יתעביד אדרזדא, לבית אלה שמיא:  די-למה להוי קצף, על-מלכות מלכא ובנוהי.  כד ולכום מהודעין, די כל-כהניא וליוויא זמריא תרעיא נתיניא, ופלחי, בית אלהא דנה--מנדה בלו והלך, לא שליט למרמי עליהום.  כה ואנת עזרא, כחוכמת אלהך די-בידך מני שפטין ודיינין די-להוון דיינין לכל-עמא די בעבר נהרה, לכל-ידעי, דתי אלהך; ודי לא ידע, תהודעון.  כו וכל-די-לא להוי עביד דתא די-אלהך, ודתא די מלכא--אוספרנא, דינה להוי מתעביד מיניה:  הן למות הן לשרושי, הן-לענש נכסין ולאסורין.  {פ}

כז ברוך יהוה, אלוהי אבותינו--אשר נתן כזאת, בלב המלך, לפאר, את-בית יהוה אשר בירושלים.  כח ועליי הטה-חסד, לפני המלך ויועציו, ולכל-שרי המלך, הגיבורים; ואני התחזקתי, כיד-יהוה אלוהיי עליי, ואקבצה מישראל ראשים, לעלות עימי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


יש לך שאלה או הערה?