תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


נחמיה פרק ב

א ויהי בחודש ניסן, שנת עשרים לארתחשסתא המלך--יין לפניו; ואשא את-היין ואתנה למלך, ולא-הייתי רע לפניו.  ב ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים, ואתה אינך חולה--אין זה, כי-אם רוע לב; ואירא, הרבה מאוד.  ג ואומר למלך, המלך לעולם יחיה; מדוע לא-יירעו פניי, אשר העיר בית-קברות אבותיי חרבה, ושעריה, אוכלו באש.  {ס}

ד ויאמר לי המלך, על-מה-זה אתה מבקש; ואתפלל, אל-אלוהי השמיים.  ה ואומר למלך--אם-על-המלך טוב, ואם-ייטב עבדך לפניך:  אשר תשלחני אל-יהודה, אל-עיר קברות אבותיי--ואבננה.  ו ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו, עד-מתיי יהיה מהלכך--ומתיי תשוב; וייטב לפני-המלך וישלחני, ואתנה לו זמן.  ז ואומר, למלך--אם-על-המלך טוב, איגרות ייתנו-לי על-פחוות עבר הנהר:  אשר, יעבירוני, עד אשר-אבוא, אל-יהודה.  ח ואיגרת אל-אסף שומר הפרדס אשר למלך, אשר ייתן-לי עצים לקרות את-שערי הבירה אשר-לבית ולחומת העיר, ולבית, אשר-אבוא אליו; וייתן-לי המלך, כיד-אלוהיי הטובה עליי.  ט ואבוא, אל-פחוות עבר הנהר, ואתנה להם, את איגרות המלך; וישלח עימי המלך, שרי חיל ופרשים.  {פ}

י וישמע סנבלט החורוני, וטובייה העבד העמוני, ויירע להם, רעה גדולה:  אשר-בא אדם, לבקש טובה לבני ישראל.  יא ואבוא, אל-ירושלים; ואהי-שם, ימים שלושה.  יב ואקום לילה, אני ואנשים מעט עימי, ולא-הגדתי לאדם, מה אלוהיי נתן אל-ליבי לעשות לירושלים; ובהמה, אין עימי, כי אם-הבהמה, אשר אני רוכב בה.  יג ואצאה בשער-הגיא לילה, ואל-פני עין התנין, ואל-שער, האשפות; ואהי שובר בחומות ירושלים, אשר-הם פרוצים, ושעריה, אוכלו באש.  יד ואעבור אל-שער העין, ואל-בריכת המלך; ואין-מקום לבהמה, לעבור תחתיי.  טו ואהי עולה בנחל לילה, ואהי שובר בחומה; ואשוב, ואבוא בשער הגיא--ואשוב.  טז והסגנים, לא ידעו אנה הלכתי, ומה, אני עושה; וליהודים ולכוהנים ולחורים ולסגנים, וליתר עושי המלאכה--עד-כן, לא הגדתי.  יז ואומר אליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חרבה, ושעריה ניצתו באש:  לכו, ונבנה את-חומת ירושלים, ולא-נהיה עוד, חרפה.  יח ואגיד להם את-יד אלוהיי, אשר-היא טובה עליי, ואף-דברי המלך, אשר אמר-לי; ויאמרו נקום ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה.  {פ}

יט וישמע סנבלט החורוני וטובייה העבד העמוני, וגשם הערבי, וילעיגו לנו, ויבזו עלינו; ויאמרו, מה-הדבר הזה אשר אתם עושים--העל המלך, אתם מורדים.  כ ואשיב אותם דבר, ואומר להם אלוהי השמיים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו, נקום ובנינו; ולכם, אין-חלק וצדקה וזיכרון--בירושלים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


יש לך שאלה או הערה?