תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


נחמיה פרק ג

א ויקם אלישיב הכוהן הגדול ואחיו הכוהנים, ויבנו את-שער הצאן--המה קידשוהו, ויעמידו דלתותיו; ועד-מגדל המאה קידשוהו, עד מגדל חננאל.  {ס}  ב ועל-ידו בנו, אנשי ירחו;  {ס}  ועל-ידו בנה, זכור בן-אמרי.  {ס}  ג ואת שער הדגים, בנו בני הסנאה; המה קירוהו--ויעמידו דלתותיו, מנעוליו ובריחיו.  {ס}  ד ועל-ידם החזיק, מרמות בן-אורייה בן-הקוץ,  {ס}  ועל-ידם החזיק, משולם בן-ברכיה בן-משיזבאל;  {ס}  ועל-ידם החזיק, צדוק בן-בענא.  {ס}  ה ועל-ידם, החזיקו התקועים; ואדיריהם לא-הביאו צווארם, בעבודת אדוניהם.  {ס}  ו ואת שער הישנה החזיקו, יוידע בן-פסח, ומשולם, בן-בסודיה; המה קירוהו--ויעמידו דלתותיו, ומנעוליו ובריחיו.  {ס}  ז ועל-ידם החזיק מלטיה הגבעוני, וידון המרונותי, אנשי גבעון, והמצפה--לכיסא, פחת עבר הנהר.  {ס}  ח על-ידו החזיק, עוזיאל בן-חרהיה צורפים,  {ס}  ועל-ידו החזיק, חנניה בן-הרקחים; ויעזבו, ירושלים, עד, החומה הרחבה.  {ס}  ט ועל-ידם החזיק, רפיה בן-חור, שר, חצי פלך ירושלים.  {ס}  י ועל-ידם החזיק ידיה בן-חרומף, ונגד ביתו;  {ס}  ועל-ידו החזיק, חטוש בן-חשבניה.  יא מידה שנית, החזיק מלכייה בן-חרים, וחשוב, בן-פחת מואב; ואת, מגדל התנורים.  {ס}  יב ועל-ידו החזיק, שלום בן-הלוחש, שר, חצי פלך ירושלים; הוא, ובנותיו.  {ס}  יג את שער הגיא החזיק חנון, ויושבי זנוח--המה בנוהו, ויעמידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו; ואלף אמה בחומה, עד שער השפות.  יד ואת שער האשפות, החזיק מלכייה בן-רכב, שר, פלך בית-הכרם; הוא יבננו--ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו.  {ס}  טו ואת שער העין החזיק שלון בן-כל-חוזה, שר פלך המצפה--הוא יבננו ויטללנו, ויעמיד דלתותיו מנעוליו ובריחיו; ואת חומת בריכת השלח, לגן-המלך, ועד-המעלות, היורדות מעיר דויד.  {ס}  טז אחריו החזיק, נחמיה בן-עזבוק, שר, חצי פלך בית-צור--עד-נגד, קברי דויד, ועד-הבריכה העשויה, ועד בית הגיבורים.  {ס}  יז אחריו החזיקו הלויים, רחום בן-בני; על-ידו החזיק, חשביה שר-חצי-פלך קעילה--לפלכו.  {ס}  יח אחריו החזיקו אחיהם, בוויי בן-חנדד, שר, חצי פלך קעילה.  {ס}  יט ויחזק על-ידו עזר בן-ישוע, שר המצפה--מידה שנית:  מנגד, עלות הנשק המקצוע.  {ס}  כ אחריו החרה החזיק ברוך בן-זכיי, מידה שנית:  מן-המקצוע--עד-פתח בית אלישיב, הכוהן הגדול.  {ס}  כא אחריו החזיק, מרמות בן-אורייה בן-הקוץ--מידה שנית:  מפתח בית אלישיב, ועד-תכלית בית אלישיב.  {ס}  כב ואחריו החזיקו הכוהנים, אנשי הכיכר.  כג אחריו החזיק בנימין וחשוב, נגד ביתם;  {ס}  אחריו החזיק, עזריה בן-מעשיה בן-ענניה--אצל ביתו.  {ס}  כד אחריו החזיק, בינוי בן-חנדד--מידה שנית:  מבית עזריה, עד-המקצוע ועד-הפינה.  כה פלל בן-אוזיי, מנגד המקצוע, והמגדל היוצא מבית המלך העליון, אשר לחצר המטרה; אחריו, פדיה בן-פרעוש.  {ס}  כו והנתינים--היו יושבים, בעופל:  עד נגד שער המים, למזרח, והמגדל, היוצא.  {ס}  כז אחריו החזיקו התקועים, מידה שנית:  מנגד המגדל הגדול, היוצא, ועד, חומת העופל.  כח מעל שער הסוסים, החזיקו הכוהנים--איש, לנגד ביתו.  {ס}  כט אחריו החזיק צדוק בן-אימר, נגד ביתו;  {ס}  ואחריו החזיק שמעיה בן-שכניה, שומר שער המזרח.  {ס}  ל אחריו החזיק חנניה בן-שלמיה, וחנון בן-צלף השישי--מידה שני;  {ס}  אחריו החזיק, משולם בן-ברכיה--נגד, נשכתו.  {ס}  לא אחריו החזיק, מלכייה בן-הצורפי--עד-בית הנתינים, והרוכלים:  נגד שער המפקד, ועד עליית הפינה.  לב ובין עליית הפינה לשער הצאן, החזיקו הצורפים והרוכלים.  {פ}

לג ויהי כאשר שמע סנבלט, כי-אנחנו בונים את-החומה, וייחר לו, ויכעס הרבה; וילעג, על-היהודים.  לד ויאמר לפני אחיו, וחיל שומרון, ויאמר, מה היהודים האמיללים עושים; היעזבו להם היזבחו היכלו ביום, היחייו את-האבנים מערימות העפר והמה שרופות.  לה וטובייה העמוני, אצלו; ויאמר, גם אשר-הם בונים--אם-יעלה שועל, ופרץ חומת אבניהם.  {פ}

לו שמע אלוהינו כי-היינו בוזה, והשב חרפתם אל-ראשם; ותנם לביזה, בארץ שביה.  לז ואל-תכס, על-עוונם, וחטאתם, מלפניך אל-תימחה:  כי הכעיסו, לנגד הבונים.  לח ונבנה, את-החומה, ותיקשר כל-החומה, עד-חצייה; ויהי לב לעם, לעשות.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


יש לך שאלה או הערה?