תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


נחמיה פרק ה

א ותהי צעקת העם ונשיהם, גדולה, אל-אחיהם, היהודים.  ב ויש אשר אומרים, בנינו ובנותינו אנחנו רבים; ונקחה דגן, ונאכלה ונחיה.  ג ויש אשר אומרים, שדותינו וכרמינו ובתינו אנחנו עורבים; ונקחה דגן, ברעב.  ד ויש אשר אומרים, לווינו כסף למידת המלך, שדותינו, וכרמינו.  ה ועתה, כבשר אחינו בשרנו, כבניהם, בנינו; והנה אנחנו כובשים את-בנינו ואת-בנותינו לעבדים, ויש מבנותינו נכבשות ואין לאל ידנו, ושדותינו וכרמינו, לאחרים.  ו וייחר לי, מאוד, כאשר שמעתי את-זעקתם, ואת הדברים האלה.  ז ויימלך ליבי עליי, ואריבה את-החורים ואת-הסגנים, ואומרה להם, משא איש-באחיו אתם נושים; ואתן עליהם, קהילה גדולה.  ח ואומרה להם, אנחנו קנינו את-אחינו היהודים הנמכרים לגויים כדי בנו, וגם-אתם תמכרו את-אחיכם, ונמכרו-לנו; ויחרישו, ולא מצאו דבר.  {ס}

ט ואומר, לא-טוב הדבר אשר-אתם עושים:  הלוא ביראת אלוהינו תלכו, מחרפת הגויים אויבינו.  י וגם-אני אחיי ונעריי, נושים בהם כסף ודגן; נעזבה-נא, את-המשא הזה.  יא השיבו נא להם כהיום, שדותיהם כרמיהם זיתיהם--ובתיהם; ומאת הכסף והדגן התירוש והיצהר, אשר אתם נושים בהם.  יב ויאמרו נשיב, ומהם לא נבקש--כן נעשה, כאשר אתה אומר; ואקרא, את-הכוהנים, ואשביעם, לעשות כדבר הזה.  יג גם-חוצני נערתי, ואומרה ככה ינער האלוהים את-כל-האיש אשר לא-יקים את-הדבר הזה מביתו ומיגיעו, וככה יהיה נעור, וריק; ויאמרו כל-הקהל אמן, ויהללו את-יהוה, ויעש העם, כדבר הזה.  יד גם מיום אשר-ציווה אותי, להיות פחם בארץ יהודה, משנת עשרים ועד שנת שלושים ושתיים לארתחשסתא המלך, שנים שתים עשרה--אני ואחיי, לחם הפחה לא אכלתי.  טו והפחות הראשונים אשר-לפניי הכבידו על-העם, ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף-שקלים ארבעים--גם נעריהם, שלטו על-העם; ואני לא-עשיתי כן, מפני יראת אלוהים.  טז וגם במלאכת החומה הזאת, החזקתי, ושדה, לא קנינו; וכל-נעריי--קבוצים שם, על-המלאכה.  יז והיהודים והסגנים מאה וחמישים איש, והבאים אלינו מן-הגויים אשר-סביבותינו--על-שולחני.  יח ואשר היה נעשה ליום אחד, שור אחד צאן שש-ברורות וציפורים נעשו-לי, ובין עשרת ימים בכל-יין, להרבה; ועם-זה, לחם הפחה לא ביקשתי--כי-כבדה העבודה, על-העם הזה.  יט זוכרה-לי אלוהיי, לטובה--כול אשר-עשיתי, על-העם הזה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


יש לך שאלה או הערה?