תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


נחמיה פרק יא

א ויישבו שרי-העם, בירושלים; ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן-העשרה, לשבת בירושלים עיר הקודש, ותשע הידות, בערים.  ב ויברכו, העם--לכול, האנשים, המתנדבים, לשבת בירושלים.  {פ}

ג ואלה ראשי המדינה, אשר ישבו בירושלים; ובערי יהודה, ישבו איש באחוזתו בעריהם, ישראל הכוהנים והלויים והנתינים, ובני עבדי שלמה.  ד ובירושלים, ישבו, מבני יהודה, ומבני בנימין:  מבני יהודה עתיה בן-עוזייה בן-זכריה בן-אמריה, בן-שפטיה בן-מהללאל--מבני-פרץ.  ה ומעשיה בן-ברוך בן-כל-חוזה בן-חזיה בן-עדיה בן-יויריב, בן-זכריה--בן-השילוני.  ו כל-בני-פרץ, היושבים בירושלים--ארבע מאות שישים ושמונה, אנשי-חיל.  {ס}

ז ואלה, בני בנימין:  סלוא בן-משולם בן-יועד בן-פדיה בן-קוליה בן-מעשיה, בן-איתיאל--בן-ישעיה.  ח ואחריו, גביי סליי--תשע מאות, עשרים ושמונה.  ט ויואל בן-זכרי, פקיד עליהם; ויהודה בן-הסנואה על-העיר, משנה.  {פ}

י מן-הכוהנים:  ידעיה בן-יויריב, יכין.  יא שריה בן-חלקייה בן-משולם בן-צדוק, בן-מריות בן-אחיטוב--נגיד, בית האלוהים.  יב ואחיהם, עושי המלאכה לבית--שמונה מאות, עשרים ושניים; ועדיה בן-ירוחם בן-פלליה בן-אמצי בן-זכריה, בן-פשחור בן-מלכייה.  יג ואחיו ראשים לאבות, מאתיים ארבעים ושניים; ועמשסיי בן-עזראל בן-אחזיי בן-משילמות, בן-אימר.  יד ואחיהם גיבורי חיל, מאה עשרים ושמונה; ופקיד עליהם, זבדיאל בן-הגדולים.  {ס}

טו ומן-הלויים:  שמעיה בן-חשוב בן-עזריקם בן-חשביה, בן-בוני.  טז ושבתיי ויוזבד על-המלאכה החיצונה, לבית האלוהים, מראשי, הלויים.  יז ומתניה בן-מיכא בן-זבדי בן-אסף ראש, התחילה יהודה לתפילה, ובקבוקיה, משנה מאחיו; ועבדא, בן-שמוע, בן-גלל, בן-ידותון.  יח כל-הלויים בעיר הקודש, מאתיים שמונים וארבעה.  {פ}

יט והשוערים עקוב טלמון, ואחיהם השומרים בשערים--מאה, שבעים ושניים.  כ ושאר ישראל הכוהנים הלויים, בכל-ערי יהודה, איש, בנחלתו.  כא והנתינים, יושבים בעופל; וציחא וגשפא, על-הנתינים.  {פ}

כב ופקיד הלויים, בירושלים--עוזי בן-בני בן-חשביה, בן-מתניה בן-מיכא:  מבני אסף המשוררים, לנגד מלאכת בית-האלוהים.  כג כי-מצות המלך, עליהם; ואמנה על-המשוררים, דבר-יום ביומו.  כד ופתחיה בן-משיזבאל מבני-זרח בן-יהודה, ליד המלך, לכל-דבר, לעם.  כה ואל-החצרים, בשדותם--מבני יהודה, ישבו בקרית הארבע ובנותיה, ובדיבון ובנותיה, וביקבצאל וחצריה.  כו ובישוע ובמולדה, ובבית פלט.  כז ובחצר שועל ובבאר שבע, ובנותיה.  כח ובציקלג ובמכונה, ובבנותיה.  כט ובעין רימון ובצורעה, ובירמות.  ל זנוח עדולם, וחצריהם, לכיש ושדותיה, עזקה ובנותיה; ויחנו מבאר-שבע, עד-גיא הינום.  לא ובני בנימין, מגבע, מכמש ועייה, ובית-אל ובנותיה.  לב ענתות נוב, ענניה.  לג חצור רמה, גיתיים.  לד חדיד צבועים, נבלט.  לה לוד ואונו, גיא החרשים.  לו ומן-הלויים--מחלקות יהודה, לבנימין.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


יש לך שאלה או הערה?