תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


נחמיה פרק יב

א ואלה הכוהנים והלויים, אשר עלו עם-זרובבל בן-שאלתיאל וישוע:  שריה ירמיה, עזרא.  ב אמריה מלוך, חטוש.  ג שכניה רחום, מרמות.  ד עידוא גינתוי, אבייה.  ה מיימין מעדיה, בלגה.  ו שמעיה ויויריב, ידעיה.  ז סלו עמוק, חלקייה ידעיה; אלה ראשי הכוהנים ואחיהם, בימי ישוע.  {פ}

ח והלויים, ישוע בינוי קדמיאל שרביה--יהודה מתניה:  על-הויידות, הוא ואחיו.  ט ובקבוקיה ועוני אחיהם לנגדם, למשמרות.  י וישוע, הוליד את-יויקים; ויויקים הוליד את-אלישיב, ואלישיב את-יוידע.  יא ויוידע הוליד את-יונתן, ויונתן הוליד את-ידוע.  יב ובימי, יויקים, היו כוהנים, ראשי האבות:  לשריה מריה, לירמיה חנניה.  יג לעזרא משולם, לאמריה יהוחנן.  יד למליכו, יונתן, לשבניה, יוסף.  טו לחרים עדנא, למריות חלקיי.  טז לעידוא זכריה, לגינתון משולם.  יז לאבייה, זכרי; למנימין--למועדיה, פלטיי.  יח לבלגה שמוע, לשמעיה יהונתן.  יט וליויריב מתניי, לידעיה עוזי.  כ לסליי קליי, לעמוק עבר.  כא לחלקייה חשביה, לידעיה נתנאל.  כב הלויים בימי אלישיב יוידע ויוחנן, וידוע--כתובים, ראשי אבות; והכוהנים, על-מלכות דריווש הפרסי.  {פ}

כג בני לוי, ראשי האבות, כתובים, על-ספר דברי הימים--ועד-ימי, יוחנן בן-אלישיב.  כד וראשי הלויים חשביה שרביה וישוע בן-קדמיאל, ואחיהם לנגדם, להלל להודות, במצות דויד איש-האלוהים--משמר, לעומת משמר.  כה מתניה ובקבוקיה עובדיה משולם, טלמון עקוב--שומרים שוערים משמר, באסופי השערים.  כו אלה, בימי יויקים בן-ישוע בן-יוצדק, ובימי נחמיה הפחה, ועזרא הכוהן הסופר.  {פ}

כז ובחנוכת חומת ירושלים, ביקשו את-הלויים מכל-מקומותם, להביאם, לירושלים--לעשות חנוכה ושמחה ובתודות ובשיר, מצלתיים נבלים ובכינורות.  כח וייאספו, בני המשוררים, ומן-הכיכר סביבות ירושלים, ומן-חצרי נטופתי.  כט ומבית, הגלגל, ומשדות גבע, ועזמוות:  כי חצרים, בנו להם המשוררים, סביבות, ירושלים.  ל וייטהרו, הכוהנים והלויים; ויטהרו, את-העם, ואת-השערים, ואת-החומה.  לא ואעלה את-שרי יהודה, מעל לחומה; ואעמידה שתי תודות גדולות ותהלוכות לימין, מעל לחומה, לשער, האשפות.  לב וילך אחריהם הושעיה, וחצי שרי יהודה.  לג ועזריה עזרא, ומשולם.  לד יהודה, ובנימין, ושמעיה, וירמיה.  {ס}

לה ומבני הכוהנים, בחצוצרות--זכריה בן-יונתן בן-שמעיה, בן-מתניה בן-מיכיה, בן-זכור, בן-אסף.  לו ואחיו שמעיה ועזראל מילליי גילליי מעיי נתנאל ויהודה, חנני, בכלי-שיר דויד, איש האלוהים; ועזרא הסופר, לפניהם.  לז ועל שער העין ונגדם, עלו על-מעלות עיר דויד, במעלה, לחומה:  מעל לבית דויד, ועד שער המים מזרח.  לח והתודה השנית ההולכת למול, ואני אחריה; וחצי העם מעל להחומה, מעל למגדל התנורים, ועד, החומה הרחבה.  לט ומעל לשער-אפריים ועל-שער הישנה ועל-שער הדגים, ומגדל חננאל ומגדל המאה, ועד, שער הצאן; ועמדו, בשער המטרה.  מ ותעמודנה שתי התודות, בבית האלוהים; ואני, וחצי הסגנים עימי.  מא והכוהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיניי, זכריה חנניה--בחצוצרות.  מב ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועוזי, ויהוחנן ומלכייה--ועילם ועזר; וישמיעו, המשוררים, ויזרחיה, הפקיד.  מג ויזבחו ביום-ההוא זבחים גדולים וישמחו, כי האלוהים שימחם שמחה גדולה, וגם הנשים והילדים, שמחו; ותישמע שמחת ירושלים, מרחוק.  מד וייפקדו ביום ההוא אנשים על-הנשכות, לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות--לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה, לכוהנים וללויים:  כי שמחת יהודה, על-הכוהנים ועל-הלויים העומדים.  מה וישמרו משמרת אלוהיהם, ומשמרת הטוהרה, והמשוררים, והשוערים--כמצות דויד, שלמה בנו.  מו כי-בימי דויד ואסף, מקדם--ראשי, המשוררים, ושיר-תהילה והודות, לאלוהים.  מז וכל-ישראל בימי זרובבל ובימי נחמיה, נותנים מניות המשוררים והשוערים--דבר-יום ביומו; ומקדישים, ללויים, והלויים, מקדישים לבני אהרון.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


יש לך שאלה או הערה?