מקורות תורה שבעל פה

מהדורת אב התשס"ב

משנה לפי כתב היד המיוחס לרמב"ם
תוספתא לפי מהדורת וילנא
תלמוד ירושלמי לפי מהדורת פיעטרקוב
תלמוד בבלי לפי מהדורת וילנא
הורדת כל ארבעת המקורות האלו