משנה תורה - ספר זמנים - הלכות קידוש החודש - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט


הלכות קידוש החודש פרק יג

א  אם תרצה לידע מקום השמש האמיתי בכל יום שתרצה, תוציא תחילה מקומה האמצעי לאותו היום על הדרך שביארנו; ותוציא מקום גובה השמש, ותגרע מקום גובה השמש ממקום השמש האמצעי.  והנשאר, הוא הנקרא מסלול השמש.

ב  ותראה כמה מעלות הוא מסלול השמש--אם יהיה המסלול פחות ממאה ושמונים מעלות, תגרע מנת המסלול ממקום השמש האמצעי; ואם יהיה המסלול יותר על מאה ושמונים מעלות עד שלוש מאות ושישים, תוסיף מנת המסלול על מקום השמש האמצעי.  ומה שיהיה אחר שתוסיף עליו או תגרע ממנו, הוא המקום האמיתי.

ג  ודע שאם יהיה המסלול מאה ושמונים בשווה, או שלוש מאות ושישים בשווה--אין לו מנה, אלא יהיה המקום האמצעי הוא המקום האמיתי.

ד  וכמה היא מנת המסלול:  אם יהיה המסלול עשר מעלות, תהיה מנתו עשרים חלקים; ואם יהיה עשרים מעלות, תהיה מנתו ארבעים חלקים; ואם יהיה שלושים מעלות, תהיה מנתו שמונה וחמישים חלקים; ואם יהיה ארבעים מעלות, תהיה מנתו מעלה אחת וחמישה עשר חלקים; ואם יהיה חמישים מעלות, תהיה מנתו מעלה אחת ותשעה ועשרים חלקים; ואם יהיה שישים מעלות, תהיה מנתו מעלה אחת ואחד וארבעים חלקים; ואם יהיה שבעים מעלות, תהיה מנתו מעלה אחת ואחד וחמישים חלקים; ואם יהיה שמונים מעלות, תהיה מנתו מעלה אחת ושבעה וחמישים חלקים; ואם יהיה תשעים מעלות, תהיה מנתו מעלה אחת ותשעה וחמישים חלקים; ואם יהיה מאה מעלות, תהיה מנתו מעלה אחת ושמונה וחמישים חלקים; ואם יהיה מאה ועשר, תהיה מנתו מעלה אחת ושלושה וחמישים חלקים; ואם יהיה מאה ועשרים, תהיה מנתו מעלה אחת וחמישה וארבעים חלקים; ואם יהיה מאה ושלושים, תהיה מנתו מעלה אחת ושלושה ושלושים חלקים; ואם יהיה מאה וארבעים, תהיה מנתו מעלה אחת ותשעה עשר חלקים; ואם יהיה מאה וחמישים, תהיה מנתו מעלה אחת וחלק אחד; ואם יהיה מאה ושישים, תהיה מנתו שניים וארבעים חלקים; ואם יהיה מאה ושבעים, תהיה מנתו אחד ועשרים חלקים; ואם יהיה מאה ושמונים בשווה, אין לו מנה כמו שביארנו, אלא מקום השמש האמצעי, הוא מקומה האמיתי.

ה  היה המסלול יותר על מאה ושמונים מעלות--תגרע אותו משלוש מאות ושישים מעלות, ותדע מנתו.  כיצד:  הרי שהיה המסלול מאתיים מעלות, תגרע אותו משלוש מאות ושישים, יישאר מאה ושישים מעלות; וכבר הודענו שמנת מאה ושישים מעלות, שניים וארבעים חלקים--וכן מנת המאתיים, שניים וארבעים חלקים.

ו  וכן אם היה המסלול שלוש מאות מעלות--תגרע אותו משלוש מאות ושישים, יישאר שישים; וכבר ידעת שמנת שישים מעלות, מעלה אחת ואחד וארבעים חלקים--וכן היא מנת השלוש מאות מעלות.  ועל דרך זו, בכל מניין ומניין.

ז  הרי שהיה המסלול חמש ושישים מעלות--וכבר ידענו שמנת השישים, היא מעלה אחת ואחד וארבעים חלקים, ומנת השבעים, היא מעלה אחת ואחד וחמישים חלקים; נמצא בין שתי המנות עשרה חלקים, ולפי חשבון המעלות יהיה לכל מעלה חלק אחד--ויהיה מנת המסלול שהוא חמש ושישים, מעלה אחת ושישה וארבעים חלקים.

ח  וכן אילו היה המסלול שבע ושישים, הייתה מנתו מעלה אחת ושמונה וארבעים חלק.  ועל דרך זו תעשה בכל מסלול שיהיה במניינו אחדים עם העשרות, בין בחשבון השמש בין בשאר חשבונות הירח.

ט  כיצד:  הרי שרצינו לידע מקום השמש האמיתי בתחילת ליל השבת ארבעה עשר יום לחודש תמוז משנה זו--תוציא אמצע השמש תחילה לעת הזאת, וסימנו ק"ה ל"ז כ"ה כמו שביארנו; ותוציא מקום גובה השמש לעת הזאת, ייצא לך סימנו כ"ו מ"ה כ"ג.  ותגרע מקום הגובה מן האמצע, ייצא לך המסלול שמונה עשרה מעלות ושניים וחמישים חלקים ושתי שנייות--סימנם י"ח נ"ב ב'.  ואל תקפיד בכל מסלול על החלקים, אלא אם יהיו פחות משלושים אל תפנה אליהם; ואם היו שלושים או יותר, תחשוב אותם מעלה אחת, ותוסיף אותה על מניין מעלות המסלול.  לפיכך יהיה מסלול זה תשע עשרה מעלות, ותהיה מנתו על הדרך שביארנו שמונה ושלושים חלקים.

י  ולפי שהמסלול הזה היה פחות ממאה ושמונים, תגרע המנה שהיא שמונה ושלושים חלקים מאמצע השמש, יישאר מאה וארבע מעלות ותשעה וחמישים חלקים וחמש ועשרים שנייות--סימנם ק"ד נ"ט כ"ה.  ונמצא מקום השמש האמיתי בתחילת ליל זה, במזל סרטן בחמש עשרה מעלות בו, פחות שנייות.  ואל תפנה אל השנייות כלל, לא במקום השמש, ולא במקום הירח, ולא בשאר חשבונות הראייה--אלא חקור על החלקים בלבד; ואם יהיו השנייות קרוב לשלושים, עשה אותם חלק והוסיפו על החלקים.

יא  ומאחר שתדע מקום השמש בכל עת שתרצה, תדע יום התקופה האמיתי כל תקופה שתרצה, בין תקופות הבאות אחר עיקר זה שממנו התחלנו, בין תקופות שעברו משנים קדמונייות.


משנה תורה - ספר זמנים - הלכות קידוש החודש - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט