תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב


ירמיהו פרק מא

א ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן-נתניה בן-אלישמע מזרע המלוכה ורבי המלך ועשרה אנשים איתו אל-גדליהו בן-אחיקם--המצפתה; ויאכלו שם לחם יחדיו, במצפה.  ב ויקם ישמעאל בן-נתניה ועשרת האנשים אשר-היו איתו, ויכו את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן בחרב--וימת אותו:  אשר-הפקיד מלך-בבל, בארץ.  ג ואת כל-היהודים, אשר-היו איתו את-גדליהו במצפה, ואת-הכשדים, אשר נמצאו-שם--את אנשי המלחמה, הכה ישמעאל.  ד ויהי ביום השני, להמית את-גדליהו; ואיש, לא ידע.  ה ויבואו אנשים משכם משילה ומשומרון, שמונים איש, מגולחי זקן וקרועי בגדים, ומתגודדים; ומנחה ולבונה בידם, להביא בית יהוה.  ו וייצא ישמעאל בן-נתניה לקראתם, מן-המצפה, הולך הלוך, ובוכה; ויהי, כפגוש אותם, ויאמר אליהם, בואו אל-גדליהו בן-אחיקם.  ז ויהי, כבואם אל-תוך העיר; וישחטם ישמעאל בן-נתניה, אל-תוך הבור--הוא, והאנשים אשר-איתו.  ח ועשרה אנשים נמצאו-בם, ויאמרו אל-ישמעאל אל-תמיתנו--כי-יש-לנו מטמונים בשדה, חיטים ושעורים ושמן ודבש; ויחדל, ולא המיתם בתוך אחיהם.  ט והבור, אשר השליך שם ישמעאל את כל-פגרי האנשים אשר הכה ביד-גדליהו--הוא אשר עשה המלך אסא, מפני בעשא מלך-ישראל; אותו, מילא ישמעאל בן-נתניהו--חללים.  י וישב ישמעאל את-כל-שארית העם אשר במצפה, את-בנות המלך ואת-כל-העם הנשארים במצפה, אשר הפקיד נבוזראדן רב-טבחים, את-גדליהו בן-אחיקם; וישבם, ישמעאל בן-נתניה, וילך, לעבור אל-בני עמון.  {ס}

יא וישמע יוחנן בן-קרח, וכל-שרי החיילים אשר איתו, את כל-הרעה אשר עשה, ישמעאל בן-נתניה.  יב ויקחו, את-כל-האנשים, וילכו, להילחם עם-ישמעאל בן-נתניה; וימצאו אותו, אל-מים רבים אשר בגבעון.  יג ויהי, כראות כל-העם אשר את-ישמעאל, את-יוחנן בן-קרח, ואת כל-שרי החיילים אשר איתו--וישמחו.  יד ויסובו, כל-העם, אשר-שבה ישמעאל, מן-המצפה; וישובו, וילכו, אל-יוחנן, בן-קרח.  טו וישמעאל בן-נתניה, נמלט בשמונה אנשים, מפני, יוחנן; וילך, אל-בני עמון.  {ס}

טז וייקח יוחנן בן-קרח וכל-שרי החיילים אשר-איתו, את כל-שארית העם אשר השיב מאת ישמעאל בן-נתניה מן-המצפה, אחר הכה, את-גדליה בן-אחיקם--גברים אנשי המלחמה, ונשים וטף וסריסים, אשר השיב, מגבעון.  יז וילכו, ויישבו בגרות כמהם, אשר-אצל, בית לחם--ללכת, לבוא מצריים.  יח מפני, הכשדים, כי יראו, מפניהם:  כי-הכה ישמעאל בן-נתניה, את-גדליהו בן-אחיקם, אשר-הפקיד מלך-בבל, בארץ.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ירמיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב