תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק כא

א  למנצח, מזמור לדויד.
ב  יהוה, בעוזך ישמח-מלך;    ובישועתך, מה-יגל מאוד.
ג  תאוות ליבו, נתת לו;    וארשת שפתיו, בל-מנעת סלה.
ד  כי-תקדמנו, ברכות טוב;    תשית לראשו, עטרת פז.
ה  חיים, שאל ממך--נתת לו;    אורך ימים, עולם ועד.
ו  גדול כבודו, בישועתך;    הוד והדר, תשווה עליו.
ז  כי-תשיתהו ברכות לעד;    תחדהו בשמחה, את-פניך.
ח  כי-המלך, בוטח ביהוה;    ובחסד עליון, בל-יימוט.
ט  תמצא ידך, לכל-אויביך;    ימינך, תמצא שונאיך.
י  תשיתמו, כתנור אש--    לעת פניך:
יהוה, באפו יבלעם;    ותאכלם אש.
יא  פריימו, מארץ תאבד;    וזרעם, מבני אדם.
יב  כי-נטו עליך רעה;    חשבו מזימה, בל-יוכלו.
יג  כי, תשיתמו שכם;    במיתריך, תכונן על-פניהם.
יד  רומה יהוה בעוזך;    נשירה ונזמרה, גבורתך.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ