תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק כה

א  לדויד:    אליך יהוה, נפשי אשא.
ב  אלוהיי--בך בטחתי, אל-אבושה;    אל-יעלצו אויביי לי.
ג  גם כל-קוויך, לא יבושו;    יבושו, הבוגדים ריקם.
ד  דרכיך יהוה, הודיעני;    אורחותיך למדני.
ה  הדריכני באמיתך, ולמדני--    כי-אתה, אלוהי ישעי;
אותך קיוויתי,    כל-היום.
ו  זכור-רחמיך יהוה, וחסדיך:    כי מעולם המה.
ז  חטאות נעוריי, ופשעיי--    אל-תזכור:
כחסדך זכור-לי-אתה--    למען טובך יהוה.
ח  טוב-וישר יהוה;    על-כן יורה חטאים בדרך.
ט  ידרך ענווים, במשפט;    וילמד ענווים דרכו.
י  כל-אורחות יהוה, חסד ואמת--    לנוצרי בריתו, ועדותיו.
יא  למען-שמך יהוה;    וסלחת לעווני, כי רב-הוא.
יב  מי-זה האיש, ירא יהוה--    יורנו, בדרך יבחר.
יג  נפשו, בטוב תלין;    וזרעו, יירש ארץ.
יד  סוד יהוה, ליראיו;    ובריתו, להודיעם.
טו  עיניי תמיד, אל-יהוה:    כי הוא-יוציא מרשת רגליי.
טז  פנה-אליי וחונני:    כי-יחיד ועני אני.
יז  צרות לבבי הרחיבו;    ממצוקותיי, הוציאני.
יח  ראה עוניי, ועמלי;    ושא, לכל-חטאותיי.
יט  ראה-אויביי כי-רבו;    ושנאת חמס שנאוני.
כ  שומרה נפשי, והצילני;    אל-אבוש, כי-חסיתי בך.
כא  תום-ויושר ייצרוני:    כי, קיוויתיך.
כב  פדה אלוהים, את-ישראל--    מכול, צרותיו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ