תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק לב

א  לדויד, משכיל:    אשרי נשוי-פשע; כסוי חטאה.
ב  אשרי אדם--לא יחשוב יהוה לו עוון;    ואין ברוחו רמייה.
ג  כי-החרשתי, בלו עצמיי--    בשאגתי, כל-היום.
ד  כי, יומם ולילה--    תכבד עליי, ידך:
נהפך לשדי--    בחרבוני קיץ סלה.
ה  חטאתי אודיעך,    ועווני לא-כיסיתי--
אמרתי,    אודה עלי פשעיי ליהוה;
ואתה נשאת עוון חטאתי    סלה.
ו  על-זאת, יתפלל כל-חסיד אליך--    לעת מצוא:
רק, לשטף מים רבים--    אליו, לא יגיעו.
ז  אתה, סתר לי--    מצר תיצרני:
רוני פלט;    תסובבני סלה.
ח  אשכילך, ואורך--בדרך-זו תלך;    איעצה עליך עיני.
ט  אל-תהיו, כסוס כפרד--    אין הבין:
במתג-ורסן עדייו לבלום;    בל, קרוב אליך.
י  רבים מכאובים, לרשע:    והבוטח ביהוה--חסד, יסובבנו.
יא  שמחו ביהוה וגילו, צדיקים;    והרנינו, כל-ישרי-לב.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ