תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק לד

א  לדויד--    בשנותו את-טעמו, לפני אבימלך; ויגרשהו, וילך.
ב  אברכה את-יהוה בכל-עת;    תמיד, תהילתו בפי.
ג  ביהוה, תתהלל נפשי;    ישמעו ענווים וישמחו.
ד  גדלו ליהוה איתי;    ונרוממה שמו יחדיו.
ה  דרשתי את-יהוה וענני;    ומכל-מגורותיי הצילני.
ו  הביטו אליו ונהרו;    ופניהם, אל-יחפרו.
ז  זה עני קרא, ויהוה שמע;    ומכל-צרותיו, הושיעו.
ח  חונה מלאך-יהוה סביב ליראיו;    ויחלצם.
ט  טעמו וראו, כי-טוב יהוה;    אשרי הגבר, יחסה-בו.
י  יראו את-יהוה קדושיו:    כי-אין מחסור, ליראיו.
יא  כפירים, רשו ורעבו;    ודרשי יהוה, לא-יחסרו כל-טוב.
יב  לכו-בנים, שמעו-לי;    יראת יהוה, אלמדכם.
יג  מי-האיש, החפץ חיים;    אוהב ימים, לראות טוב.
יד  נצור לשונך מרע;    ושפתיך, מדבר מרמה.
טו  סור מרע, ועשה-טוב;    בקש שלום ורודפהו.
טז  עיני יהוה, אל-צדיקים;    ואוזניו, אל-שוועתם.
יז  פני יהוה, בעושי רע;    להכרית מארץ זכרם.
יח  צעקו, ויהוה שמע;    ומכל-צרותם, הצילם.
יט  קרוב יהוה, לנשברי-לב;    ואת-דכאי-רוח יושיע.
כ  רבות, רעות צדיק;    ומכולם, יצילנו יהוה.
כא  שומר כל-עצמותיו;    אחת מהנה, לא נשברה.
כב  תמותת רשע רעה;    ושונאי צדיק יאשמו.
כג  פודה יהוה, נפש עבדיו;    ולא יאשמו, כל-החוסים בו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ