תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק לה

א  לדויד:  ריבה יהוה, את-יריביי;    לחם, את-לוחמיי.
ב  החזק מגן וצינה;    וקומה, בעזרתי.
ג  והרק חנית וסגור, לקראת רודפיי;    אמור לנפשי, ישועתך אני.
ד  יבושו וייכלמו, מבקשי נפשי:    ייסוגו אחור ויחפרו--חושבי, רעתי.
ה  יהיו, כמוץ לפני-רוח;    ומלאך יהוה דוחה.
ו  יהי-דרכם, חושך וחלקלקות;    ומלאך יהוה, רודפם.
ז  כי-חינם טמנו-לי, שחת רשתם;    חינם, חפרו לנפשי.
ח  תבואהו שואה,    לא-יידע:
ורשתו אשר-טמן תלכדו;    בשואה, ייפול-בה.
ט  ונפשי, תגיל ביהוה;    תשיש, בישועתו.
י  כל עצמותיי, תאמרנה--    יהוה, מי כמוך:
מציל עני, מחזק ממנו;    ועני ואביון, מגוזלו.
יא  יקומון, עדי חמס:    אשר לא-ידעתי, ישאלוני.
יב  ישלמוני רעה, תחת טובה:    שכול לנפשי.
יג  ואני, בחלותם לבושי שק--    עיניתי בצום נפשי;
ותפילתי,    על-חיקי תשוב.
יד  כריע-כאח לי, התהלכתי;    כאבל-אם, קודר שחותי.
טו  ובצלעי,    שמחו ונאספו:
נאספו עליי נכים,    ולא ידעתי;
קרעו    ולא-דמו.
טז  בחנפי, לעגי מעוג--    חרוק עליי שינימו.
יז  אדוניי,    כמה תראה:
השיבה נפשי, משואיהם;    מכפירים, יחידתי.
יח  אודך, בקהל רב;    בעם עצום אהללך.
יט  אל-ישמחו-לי אויביי שקר;    שונאיי חינם, יקרצו-עין.
כ  כי לא שלום, ידברו:    ועל רגעי-ארץ--דברי מרמות, יחשובון.
כא  וירחיבו עליי, פיהם:    אמרו, האח האח; ראתה עיננו.
כב  ראית יהוה, אל-תחרש;    אדוניי, אל-תרחק ממני.
כג  העירה והקיצה, למשפטי;    אלוהיי ואדוניי לריבי.
כד  שופטני כצדקך, יהוה אלוהיי;    ואל-ישמחו-לי.
כה  אל-יאמרו בליבם, האח נפשנו;    אל-יאמרו, בילענוהו.
כו  יבושו ויחפרו, יחדיו--    שמחי רעתי:
ילבשו-בושת וכלימה--    המגדילים עליי.
כז  ירונו וישמחו,    חפצי צדקי:
ויאמרו תמיד, יגדל יהוה;    החפץ, שלום עבדו.
כח  ולשוני, תהגה צדקך;    כל-היום, תהילתך.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ