תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק לח

א  מזמור לדויד להזכיר.
ב  יהוה--אל-בקצפך תוכיחני;    ובחמתך תייסרני.
ג  כי-חיציך, ניחתו בי;    ותנחת עליי ידך.
ד  אין-מתום בבשרי, מפני זעמך;    אין-שלום בעצמיי, מפני חטאתי.
ה  כי עוונותיי, עברו ראשי;    כמשא כבד, יכבדו ממני.
ו  הבאישו נמקו, חבורותיי:    מפני, איוולתי.
ז  נעוויתי שחותי עד-מאוד;    כל-היום, קודר הילכתי.
ח  כי-כסליי, מלאו נקלה;    ואין מתום, בבשרי.
ט  נפוגותי ונדכיתי עד-מאוד;    שאגתי, מנהמת ליבי.
י  אדוניי, נגדך כל-תאוותי;    ואנחתי, ממך לא-נסתרה.
יא  ליבי סחרחר, עזבני כוחי;    ואור-עיניי גם-הם, אין איתי.
יב  אוהביי, וריעיי--מנגד נגעי יעמודו;    וקרוביי, מרחוק עמדו.
יג  וינקשו, מבקשי נפשי, ודורשי רעתי, דיברו הוות;    ומרמות, כל-היום יהגו.
יד  ואני כחירש, לא אשמע;    וכאילם, לא יפתח-פיו.
טו  ואהי--כאיש, אשר לא-שומע;    ואין בפיו, תוכחות.
טז  כי-לך יהוה הוחלתי;    אתה תענה, אדוניי אלוהיי.
יז  כי-אמרתי, פן-ישמחו-לי;    במוט רגלי, עליי הגדילו.
יח  כי-אני, לצלע נכון;    ומכאובי נגדי תמיד.
יט  כי-עווני אגיד;    אדאג, מחטאתי.
כ  ואויביי, חיים עצמו;    ורבו שונאיי שקר.
כא  ומשלמי רעה, תחת טובה--    ישטנוני, תחת רודפי-טוב.
כב  אל-תעזבני יהוה:    אלוהיי, אל-תרחק ממני.
כג  חושה לעזרתי:    אדוניי, תשועתי.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ