תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק מד

א  למנצח לבני-קורח משכיל.
ב  אלוהים, באוזנינו שמענו--    אבותינו סיפרו-לנו:
פועל פעלת בימיהם,    בימי קדם.
ג  אתה, ידך גויים הורשת--    ותיטעם;
תרע לאומים,    ותשלחם.
ד  כי לא בחרבם, ירשו ארץ,    וזרועם, לא-הושיעה-למו:
כי-ימינך וזרועך, ואור פניך--    כי רציתם.
ה  אתה-הוא מלכי אלוהים;    צווה, ישועות יעקוב.
ו  בך, צרינו ננגח;    בשמך, נבוס קמינו.
ז  כי לא בקשתי אבטח;    וחרבי, לא תושיעני.
ח  כי הושעתנו, מצרינו;    ומשנאינו הבישות.
ט  באלוהים, היללנו כל-היום;    ושמך, לעולם נודה סלה.
י  אף-זנחת, ותכלימנו;    ולא-תצא, בצבאותינו.
יא  תשיבנו אחור, מני-צר;    ומשנאינו, שסו למו.
יב  תיתננו, כצאן מאכל;    ובגויים, זיריתנו.
יג  תמכור-עמך בלא-הון;    ולא-ריבית, במחיריהם.
יד  תשימנו חרפה, לשכנינו;    לעג וקלס, לסביבותינו.
טו  תשימנו משל, בגויים;    מנוד-ראש, בלאומים.
טז  כל-היום, כלימתי נגדי;    ובושת פניי כיסתני.
יז  מקול, מחרף ומגדף;    מפני אויב, ומתנקם.
יח  כל-זאת באתנו, ולא שכחנוך;    ולא-שיקרנו, בבריתך.
יט  לא-נסוג אחור ליבנו;    ותט אשורינו, מני אורחך.
כ  כי דיכיתנו, במקום תנים;    ותכס עלינו בצלמוות.
כא  אם-שכחנו, שם אלוהינו;    ונפרוש כפינו, לאל זר.
כב  הלוא אלוהים, יחקור-זאת:    כי-הוא יודע, תעלומות לב.
כג  כי-עליך, הורגנו כל-היום;    נחשבנו, כצאן טבחה.
כד  עורה, למה תישן אדוניי;    הקיצה, אל-תזנח לנצח.
כה  למה-פניך תסתיר;    תשכח עוניינו ולחצנו.
כו  כי שחה לעפר נפשנו;    דבקה לארץ בטננו.
כז  קומה, עזרתה לנו;    ופדנו, למען חסדך.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ