תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק מה

א  למנצח על-שושנים, לבני-קורח;    משכיל, שיר ידידות.
ב  רחש ליבי, דבר טוב--    אומר אני, מעשיי למלך;
לשוני,    עט סופר מהיר.
ג  יופיפית, מבני אדם--    הוצק חן, בשפתותיך;
על-כן בירכך אלוהים    לעולם.
ד  חגור-חרבך על-ירך גיבור--    הודך, והדרך.
ה  והדרך, צלח רכב--    על-דבר-אמת, וענווה-צדק;
ותורך נוראות    ימינך.
ו  חיציך, שנונים:    עמים, תחתיך ייפלו; בלב, אויבי המלך.
ז  כיסאך אלוהים, עולם ועד;    שבט מישור, שבט מלכותך.
ח  אהבת צדק,    ותשנא-רשע:
על-כן משחך אלוהים אלוהיך, שמן ששון--    מחברך.
ט  מור-ואהלות קציעות, כל-בגדותיך;    מן-היכלי שן, מני שימחוך.
י  בנות מלכים, בייקרותיך;    ניצבה שגל לימינך, בכתם אופיר.
יא  שמעי-בת וראי, והטי אוזנך;    ושכחי עמך, ובית אביך.
יב  ויתאו המלך יופייך:    כי-הוא אדונייך, והשתחווי-לו.
יג  ובת-צור:    במנחה, פנייך יחלו--עשירי עם.
יד  כל-כבודה בת-מלך פנימה;    ממשבצות זהב לבושה.
טו  לרקמות, תובל למלך:    בתולות אחריה, ריעותיה--מובאות לך.
טז  תובלנה, בשמחות וגיל;    תבואינה, בהיכל מלך.
יז  תחת אבותיך, יהיו בניך;    תשיתמו לשרים, בכל-הארץ.
יח  אזכירה שמך, בכל-דור ודור;    על-כן עמים יהודוך, לעולם ועד.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ