תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק נ

א  מזמור, לאסף:
אל, אלוהים יהוה--    דיבר ויקרא-ארץ;
ממזרח-שמש,    עד-מבואו.
ב  מציון מכלל-יופי--    אלוהים הופיע.
ג  יבוא אלוהינו,    ואל-יחרש:
אש-לפניו תאכל;    וסביביו, נשערה מאוד.
ד  יקרא אל-השמיים מעל;    ואל-הארץ, לדין עמו.
ה  אספו-לי חסידיי--    כורתי בריתי עלי-זבח.
ו  ויגידו שמיים צדקו:    כי-אלוהים, שופט הוא סלה.
ז  שמעה עמי, ואדברה--    ישראל, ואעידה בך:
אלוהים אלוהיך    אנוכי.
ח  לא על-זבחיך, אוכיחך;    ועולותיך לנגדי תמיד.
ט  לא-אקח מביתך פר;    ממכלאותיך, עתודים.
י  כי-לי כל-חיתו-יער;    בהמות, בהררי-אלף.
יא  ידעתי, כל-עוף הרים;    וזיז שדיי, עימדי.
יב  אם-ארעב, לא-אומר לך:    כי-לי תבל, ומלואה.
יג  האוכל, בשר אבירים;    ודם עתודים אשתה.
יד  זבח לאלוהים תודה;    ושלם לעליון נדריך.
טו  וקראני, ביום צרה;    אחלצך, ותכבדני.
טז  ולרשע, אמר אלוהים, מה-לך, לספר חוקיי;    ותישא בריתי עלי-פיך.
יז  ואתה, שנאת מוסר;    ותשלך דבריי אחריך.
יח  אם-ראית גנב, ותירץ עימו;    ועם מנאפים חלקך.
יט  פיך, שלחת ברעה;    ולשונך, תצמיד מרמה.
כ  תשב, באחיך תדבר;    בבן-אימך, תיתן-דופי.
כא  אלה עשית, והחרשתי--    דימית, היות-אהיה כמוך;
אוכיחך ואערכה    לעיניך.
כב  בינו-נא זאת, שוכחי אלוה:    פן-אטרוף, ואין מציל.
כג  זובח תודה, יכבדנני:    ושם דרך--אראנו, בישע אלוהים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ