תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק סו

א  למנצח, שיר מזמור:    הריעו לאלוהים, כל-הארץ.
ב  זמרו כבוד-שמו;    שימו כבוד, תהילתו.
ג  אמרו לאלוהים, מה-נורא מעשיך;    ברוב עוזך, יכחשו לך אויביך.
ד  כל-הארץ, ישתחוו לך--ויזמרו-לך;    יזמרו שמך סלה.
ה  לכו וראו, מפעלות אלוהים;    נורא עלילה, על-בני אדם.
ו  הפך ים, ליבשה--בנהר, יעברו ברגל;    שם, נשמחה-בו.
ז  מושל בגבורתו, עולם--    עיניו, בגויים תצפינה;
הסוררים,    אל-ירומו למו סלה.
ח  ברכו עמים אלוהינו;    והשמיעו, קול תהילתו.
ט  השם נפשנו, בחיים;    ולא-נתן למוט רגלנו.
י  כי-בחנתנו אלוהים;    צרפתנו, כצרוף-כסף.
יא  הבאתנו במצודה;    שמת מועקה במותנינו.
יב  הרכבת אנוש, לראשנו:    באנו-באש ובמים; ותוציאנו, לרוויה.
יג  אבוא ביתך בעולות;    אשלם לך נדריי.
יד  אשר-פצו שפתיי;    ודיבר-פי, בצר-לי.
טו  עולות מיחים אעלה-לך,    עם-קטורת אילים;
אעשה בקר עם-עתודים    סלה.
טז  לכו-שמעו ואספרה, כל-יראי אלוהים:    אשר עשה לנפשי.
יז  אליו פי-קראתי;    ורומם, תחת לשוני.
יח  אוון, אם-ראיתי בליבי--    לא ישמע אדוניי.
יט  אכן, שמע אלוהים;    הקשיב, בקול תפילתי.
כ  ברוך אלוהים--    אשר לא-הסיר תפילתי וחסדו, מאיתי.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ