תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק פא

א  למנצח על-הגיתית לאסף.
ב  הרנינו, לאלוהים עוזנו;    הריעו, לאלוהי יעקוב.
ג  שאו-זמרה, ותנו-תוף;    כינור נעים עם-נבל.
ד  תקעו בחודש שופר;    בכסה, ליום חגנו.
ה  כי חוק לישראל הוא;    משפט, לאלוהי יעקוב.
ו  עדות, ביהוסף שמו--    בצאתו, על-ארץ מצריים;
שפת לא-ידעתי    אשמע.
ז  הסירותי מסבל שכמו;    כפיו, מדוד תעבורנה.
ח  בצרה קראת,    ואחלצך:
אענך, בסתר רעם;    אבחנך על-מי מריבה סלה.
ט  שמע עמי, ואעידה בך;    ישראל, אם-תשמע-לי.
י  לא-יהיה בך, אל זר;    ולא תשתחווה, לאל נכר.
יא  אנוכי, יהוה אלוהיך--    המעלך, מארץ מצריים;
הרחב-פיך,    ואמלאהו.
יב  ולא-שמע עמי לקולי;    וישראל, לא-אבה לי.
יג  ואשלחהו, בשרירות ליבם;    ילכו, במועצותיהם.
יד  לו--עמי, שומע לי;    ישראל, בדרכיי יהלכו.
טו  כמעט, אויביהם אכניע;    ועל צריהם, אשיב ידי.
טז  משנאי יהוה, יכחשו-לו;    ויהי עיתם לעולם.
יז  ויאכילהו, מחלב חיטה;    ומצור, דבש אשביעך.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ