תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק פג

א  שיר מזמור לאסף.
ב  אלוהים אל-דומי-לך;    אל-תחרש ואל-תשקוט אל.
ג  כי-הנה אויביך, יהמיון;    ומשנאיך, נשאו ראש.
ד  על-עמך, יערימו סוד;    ויתייעצו, על-צפוניך.
ה  אמרו--לכו, ונכחידם מגוי;    ולא-ייזכר שם-ישראל עוד.
ו  כי נועצו לב יחדיו;    עליך, ברית יכרותו.
ז  אוהלי אדום, וישמעאלים;    מואב והגרים.
ח  גבל ועמון, ועמלק;    פלשת, עם-יושבי צור.
ט  גם-אשור, נלווה עימם;    היו זרוע לבני-לוט סלה.
י  עשה-להם כמדיין;    כסיסרא כיבין, בנחל קישון.
יא  נשמדו בעין-דור;    היו דומן, לאדמה.
יב  שיתמו נדיבימו, כעורב וכזאב;    וכזבח וכצלמונע, כל-נסיכימו.
יג  אשר אמרו, נירשה לנו--    את, נאות אלוהים.
יד  אלוהיי, שיתמו כגלגל;    כקש, לפני-רוח.
טו  כאש תבער-יער;    וכלהבה, תלהט הרים.
טז  כן, תרדפם בסערך;    ובסופתך תבהלם.
יז  מלא פניהם קלון;    ויבקשו שמך יהוה.
יח  יבושו וייבהלו עדי-עד;    ויחפרו ויאבדו.
יט  ויידעו--    כי-אתה שמך יהוה לבדך:
עליון,    על-כל-הארץ.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ