תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק פד

א  למנצח על-הגיתית; לבני-קורח מזמור.
ב  מה-ידידות משכנותיך--    יהוה צבאות.
ג  נכספה וגם-כלתה, נפשי--    לחצרות יהוה:
ליבי ובשרי--    ירננו, אל אל-חי.
ד  גם-ציפור מצאה בית, ודרור קן לה--    אשר-שתה אפרוחיה:
את-מזבחותיך, יהוה צבאות--    מלכי, ואלוהיי.
ה  אשרי, יושבי ביתך--    עוד, יהללוך סלה.
ו  אשרי אדם, עוז-לו בך;    מסילות, בלבבם.
ז  עוברי, בעמק הבכא--    מעיין ישיתוהו;
גם-ברכות,    יעטה מורה.
ח  ילכו, מחיל אל-חיל;    ייראה אל-אלוהים בציון.
ט  יהוה אלוהים צבאות,    שמעה תפילתי;
האזינה אלוהי יעקוב    סלה.
י  מגיננו, ראה אלוהים;    והבט, פני משיחך.
יא  כי טוב-יום בחצריך,    מאלף:
בחרתי--הסתופף, בבית אלוהיי;    מדור, באוהלי-רשע.
יב  כי שמש, ומגן--    יהוה אלוהים:
חן וכבוד,    ייתן יהוה;
לא ימנע-טוב,    להולכים בתמים.
יג  יהוה צבאות--    אשרי אדם, בוטח בך.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ