תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק קט

א  למנצח, לדויד מזמור:
אלוהי תהילתי,    אל-תחרש.
ב  כי פי רשע, ופי-מרמה--עליי פתחו;    דיברו איתי, לשון שקר.
ג  ודברי שנאה סבבוני;    ויילחמוני חינם.
ד  תחת-אהבתי ישטנוני;    ואני תפילה.
ה  וישימו עליי רעה, תחת טובה;    ושנאה, תחת אהבתי.
ו  הפקד עליו רשע;    ושטן, יעמוד על-ימינו.
ז  בהישפטו, ייצא רשע;    ותפילתו, תהיה לחטאה.
ח  יהיו-ימיו מעטים;    פקודתו, ייקח אחר.
ט  יהיו-בניו יתומים;    ואשתו, אלמנה.
י  ונוע ינועו בניו ושיאלו;    ודרשו, מחורבותיהם.
יא  ינקש נושה, לכל-אשר-לו;    ויבוזו זרים יגיעו.
יב  אל-יהי-לו, מושך חסד;    ואל-יהי חונן, ליתומיו.
יג  יהי-אחריתו להכרית;    בדור אחר, יימח שמם.
יד  ייזכר, עוון אבותיו--אל-יהוה;    וחטאת אימו, אל-תימח.
טו  יהיו נגד-יהוה תמיד;    ויכרת מארץ זכרם.
טז  יען--    אשר לא זכר, עשות חסד:
וירדוף, איש-עני ואביון--ונכאה לבב;    למותת.
יז  ויאהב קללה, ותבואהו;    ולא-חפץ בברכה, ותרחק ממנו.
יח  וילבש קללה, כמדו:    ותבוא כמים בקרבו; וכשמן, בעצמותיו.
יט  תהי-לו, כבגד יעטה;    ולמזח, תמיד יחגרהא.
כ  זאת פעולת שוטניי, מאת יהוה;    והדוברים רע, על-נפשי.
כא  ואתה, יהוה אדוניי--    עשה-איתי, למען שמך;
כי-טוב חסדך,    הצילני.
כב  כי-עני ואביון אנוכי;    וליבי, חלל בקרבי.
כג  כצל-כנטותו נהלכתי;    ננערתי, כארבה.
כד  ברכיי, כשלו מצום;    ובשרי, כחש משמן.
כה  ואני, הייתי חרפה להם;    יראוני, יניעון ראשם.
כו  עוזרני, יהוה אלוהיי;    הושיעני כחסדך.
כז  ויידעו, כי-ידך זאת;    אתה יהוה עשיתה.
כח  יקללו-המה, ואתה תברך:    קמו, ויבושו--ועבדך ישמח.
כט  ילבשו שוטניי כלימה;    ויעטו כמעיל בושתם.
ל  אודה יהוה מאוד בפי;    ובתוך רבים אהללנו.
לא  כי-יעמוד, לימין אביון--    להושיע, משופטי נפשו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ