תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק קיח

א  הודו ליהוה כי-טוב:    כי לעולם חסדו.
ב  יאמר-נא ישראל:    כי לעולם חסדו.
ג  יאמרו-נא בית-אהרון:    כי לעולם חסדו.
ד  יאמרו-נא יראי יהוה:    כי לעולם חסדו.
ה  מן-המצר, קראתי יה;    ענני במרחב יה.
ו  יהוה לי, לא אירא;    מה-יעשה לי אדם.
ז  יהוה לי, בעוזריי;    ואני, אראה בשונאיי.
ח  טוב, לחסות ביהוה--    מבטוח, באדם.
ט  טוב, לחסות ביהוה--    מבטוח, בנדיבים.
י  כל-גויים סבבוני;    בשם יהוה, כי אמילם.
יא  סבוני גם-סבבוני;    בשם יהוה, כי אמילם.
יב  סבוני כדבורים--    דועכו, כאש קוצים;
בשם יהוה,    כי אמילם.
יג  דחה דחיתני לנפול;    ויהוה עזרני.
יד  עוזי וזמרת יה;    ויהי-לי, לישועה.
טו  קול, רינה וישועה--באוהלי צדיקים;    ימין יהוה, עושה חיל.
טז  ימין יהוה, רוממה;    ימין יהוה, עושה חיל.
יז  לא-אמות כי-אחיה;    ואספר, מעשי יה.
יח  יסור ייסרני יה;    ולמוות, לא נתנני.
יט  פתחו-לי שערי-צדק;    אבוא-בם, אודה יה.
כ  זה-השער ליהוה;    צדיקים, יבואו בו.
כא  אודך, כי עניתני;    ותהי-לי, לישועה.
כב  אבן, מאסו הבונים--    הייתה, לראש פינה.
כג  מאת יהוה, הייתה זאת;    היא נפלאת בעינינו.
כד  זה-היום, עשה יהוה;    נגילה ונשמחה בו.
כה  אנא יהוה, הושיעה נא;    אנא יהוה, הצליחה נא.
כו  ברוך הבא, בשם יהוה;    בירכנוכם, מבית יהוה.
כז  אל, יהוה--ויאר-לנו:    אסרו-חג בעבותים--עד קרנות, המזבח.
כח  אלי אתה ואודך;    אלוהיי, ארוממך.
כט  הודו ליהוה כי-טוב:    כי לעולם חסדו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ