תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק קיט

א  אשרי תמימי-דרך--    ההולכים, בתורת יהוה.
ב  אשרי, נוצרי עדותיו;    בכל-לב ידרשוהו.
ג  אף, לא-פעלו עוולה;    בדרכיו הלכו.
ד  אתה, ציווית פיקודיך--    לשמור מאוד.
ה  אחליי, ייכונו דרכיי--    לשמור חוקיך.
ו  אז לא-אבוש--    בהביטי, אל-כל-מצוותיך.
ז  אודך, ביושר לבב--    בלומדי, משפטי צדקך.
ח  את-חוקיך אשמור;    אל-תעזבני עד-מאוד.

ט  במה יזכה-נער, את-אורחו--    לשמור, כדברך.
י  בכל-ליבי דרשתיך;    אל-תשגני, ממצוותיך.
יא  בליבי, צפנתי אמרתך--    למען, לא אחטא-לך.
יב  ברוך אתה יהוה--    למדני חוקיך.
יג  בשפתיי סיפרתי--    כול, משפטי-פיך.
יד  בדרך עדוותיך ששתי--    כעל כל-הון.
טו  בפיקודיך אשיחה;    ואביטה, אורחותיך.
טז  בחוקותיך אשתעשע;    לא אשכח דברך.

יז  גמול על-עבדך אחיה;    ואשמרה דברך.
יח  גל-עיניי ואביטה--    נפלאות, מתורתך.
יט  גר אנוכי בארץ;    אל-תסתר ממני, מצוותיך.
כ  גרסה נפשי לתאבה--    אל-משפטיך בכל-עת.
כא  גערת, זדים ארורים--    השוגים, ממצוותיך.
כב  גל מעליי, חרפה ובוז:    כי עדותיך נצרתי.
כג  גם ישבו שרים, בי נידברו--    עבדך, ישיח בחוקיך.
כד  גם-עדותיך, שעשועיי--    אנשי עצתי.

כה  דבקה לעפר נפשי;    חייני, כדברך.
כו  דרכיי סיפרתי, ותענני;    למדני חוקיך.
כז  דרך-פיקודיך הבינני;    ואשיחה, בנפלאותיך.
כח  דלפה נפשי, מתוגה;    קיימני, כדברך.
כט  דרך-שקר, הסר ממני;    ותורתך חונני.
ל  דרך-אמונה בחרתי;    משפטיך שיוויתי.
לא  דבקתי בעדוותיך;    יהוה, אל-תבישני.
לב  דרך-מצוותיך ארוץ:    כי תרחיב ליבי.

לג  הורני יהוה, דרך חוקיך;    ואצרנה עקב.
לד  הבינני, ואצרה תורתך;    ואשמרנה בכל-לב.
לה  הדריכני, בנתיב מצוותיך:    כי-בו חפצתי.
לו  הט-ליבי, אל-עדוותיך;    ואל אל-בצע.
לז  העבר עיניי, מראות שוא;    בדרכך חייני.
לח  הקם לעבדך, אמרתך--    אשר, ליראתך.
לט  העבר חרפתי, אשר יגורתי:    כי משפטיך טובים.
מ  הנה, תאבתי לפיקודיך;    בצדקתך חייני.

מא  ויבואוני חסדיך יהוה;    תשועתך, כאמרתך.
מב  ואענה חורפי דבר:    כי-בטחתי, בדברך.
מג  ואל-תצל מפי דבר-אמת עד-מאוד:    כי למשפטיך, ייחלתי.
מד  ואשמרה תורתך תמיד--    לעולם ועד.
מה  ואתהלכה ברחבה:    כי פיקודיך דרשתי.
מו  ואדברה בעדותיך, נגד מלכים;    ולא אבוש.
מז  ואשתעשע במצוותיך,    אשר אהבתי.
מח  ואשא-כפיי--אל-מצוותיך, אשר אהבתי;    ואשיחה בחוקיך.

מט  זכור-דבר, לעבדך--    על, אשר ייחלתני.
נ  זאת נחמתי בעוניי:    כי אמרתך חייתני.
נא  זדים, הליצוני עד-מאוד;    מתורתך, לא נטיתי.
נב  זכרתי משפטיך מעולם יהוה;    ואתנחם.
נג  זלעפה אחזתני, מרשעים--    עוזבי, תורתך.
נד  זמירות, היו-לי חוקיך--    בבית מגוריי.
נה  זכרתי בלילה שמך יהוה;    ואשמרה, תורתך.
נו  זאת הייתה-לי:    כי פיקודיך נצרתי.

נז  חלקי יהוה אמרתי--    לשמור דבריך.
נח  חיליתי פניך בכל-לב;    חונני, כאמרתך.
נט  חישבתי דרכיי;    ואשיבה רגליי, אל-עדותיך.
ס  חשתי, ולא התמהמהתי--    לשמור, מצוותיך.
סא  חבלי רשעים עיוודוני;    תורתך, לא שכחתי.
סב  חצות-לילה--אקום, להודות לך:    על, משפטי צדקך.
סג  חבר אני, לכל-אשר יראוך;    ולשומרי, פיקודיך.
סד  חסדך יהוה, מלאה הארץ;    חוקיך למדני.

סה  טוב, עשית עם-עבדך--    יהוה, כדברך.
סו  טוב טעם ודעת למדני:    כי במצוותיך האמנתי.
סז  טרם אענה, אני שוגג;    ועתה, אמרתך שמרתי.
סח  טוב-אתה ומטיב;    למדני חוקיך.
סט  טפלו עליי שקר זדים;    אני, בכל-לב אצור פיקודיך.
ע  טפש כחלב ליבם;    אני, תורתך שיעשעתי.
עא  טוב-לי כי-עוניתי--    למען, אלמד חוקיך.
עב  טוב-לי תורת-פיך--    מאלפי, זהב וכסף.

עג  ידיך עשוני, ויכוננוני;    הבינני, ואלמדה מצוותיך.
עד  יראיך, יראוני וישמחו:    כי לדברך ייחלתי.
עה  ידעתי יהוה, כי-צדק משפטיך;    ואמונה, עיניתני.
עו  יהי-נא חסדך לנחמני--    כאמרתך לעבדך.
עז  יבואוני רחמיך ואחיה:    כי-תורתך, שעשועיי.
עח  יבושו זדים, כי-שקר עיוותוני;    אני, אשיח בפיקודיך.
עט  ישובו לי יראיך;    ויודעי, עדותיך.
פ  יהי-ליבי תמים בחוקיך--    למען, לא אבוש.

פא  כלתה לתשועתך נפשי;    לדברך ייחלתי.
פב  כלו עיניי, לאמרתך--    לאמור, מתיי תנחמני.
פג  כי-הייתי, כנאד בקיטור--    חוקיך, לא שכחתי.
פד  כמה ימי-עבדך;    מתיי תעשה ברודפיי משפט.
פה  כרו-לי זדים שיחות--    אשר, לא כתורתך.
פו  כל-מצוותיך אמונה;    שקר רדפוני עוזרני.
פז  כמעט, כילוני בארץ;    ואני, לא-עזבתי פיקודיך.
פח  כחסדך חייני;    ואשמרה, עדות פיך.

פט  לעולם יהוה--    דברך, ניצב בשמיים.
צ  לדור ודור, אמונתך;    כוננת ארץ, ותעמוד.
צא  למשפטיך, עמדו היום:    כי הכול עבדיך.
צב  לולי תורתך, שעשועיי--    אז, אבדתי בעוניי.
צג  לעולם, לא-אשכח פיקודיך:    כי בם, חייתני.
צד  לך-אני, הושיעני:    כי פיקודיך דרשתי.
צה  לי קיוו רשעים לאבדני;    עדותיך, אתבונן.
צו  לכל-תכלה, ראיתי קץ;    רחבה מצוותך מאוד.

צז  מה-אהבתי תורתך:    כל-היום, היא שיחתי.
צח  מאויביי, תחכמני מצוותך:    כי לעולם היא-לי.
צט  מכל-מלמדיי השכלתי:    כי עדוותיך, שיחה לי.
ק  מזקנים אתבונן:    כי פיקודיך נצרתי.
קא  מכל-אורח רע, כליתי רגליי--    למען, אשמור דברך.
קב  ממשפטיך לא-סרתי:    כי-אתה, הוריתני.
קג  מה-נמלצו לחיכי, אמרתך--    מדבש לפי.
קד  מפיקודיך אתבונן;    על כן, שנאתי כל-אורח שקר.

קה  נר-לרגלי דברך;    ואור, לנתיבתי.
קו  נשבעתי ואקיימה--    לשמור, משפטי צדקך.
קז  נעניתי עד-מאוד;    יהוה, חייני כדברך.
קח  נדבות פי, רצה-נא יהוה;    ומשפטיך למדני.
קט  נפשי בכפי תמיד;    ותורתך, לא שכחתי.
קי  נתנו רשעים פח לי;    ומפיקודיך, לא תעיתי.
קיא  נחלתי עדוותיך לעולם:    כי-ששון ליבי המה.
קיב  נטיתי ליבי, לעשות חוקיך--    לעולם עקב.

קיג  סעפים שנאתי;    ותורתך אהבתי.
קיד  סתרי ומגיני אתה;    לדברך ייחלתי.
קטו  סורו-ממני מרעים;    ואצרה, מצוות אלוהיי.
קטז  סומכני כאמרתך ואחיה;    ואל-תבישני, משברי.
קיז  סעדני ואיוושעה;    ואשעה בחוקיך תמיד.
קיח  סלית, כל-שוגים מחוקיך:    כי-שקר, תרמיתם.
קיט  סיגים--השבת כל-רשעי-ארץ;    לכן, אהבתי עדותיך.
קכ  סמר מפחדך בשרי;    וממשפטיך יראתי.

קכא  עשיתי, משפט וצדק;    בל-תניחני, לעושקיי.
קכב  ערוב עבדך לטוב;    אל-יעשקוני זדים.
קכג  עיניי, כלו לישועתך;    ולאמרת צדקך.
קכד  עשה עם-עבדך כחסדך;    וחוקיך למדני.
קכה  עבדך-אני הבינני;    ואדעה, עדותיך.
קכו  עת, לעשות ליהוה--    הפרו, תורתך.
קכז  על-כן, אהבתי מצוותיך--    מזהב ומפז.
קכח  על-כן, כל-פיקודי כול יישרתי;    כל-אורח שקר שנאתי.

קכט  פלאות עדוותיך;    על-כן, נצרתם נפשי.
קל  פתח דבריך יאיר;    מבין פתיים.
קלא  פי-פערתי, ואשאפה:    כי למצוותיך יאבתי.
קלב  פנה-אליי וחונני--    כמשפט, לאוהבי שמך.
קלג  פעמיי, הכן באמרתך;    ואל-תשלט-בי כל-אוון.
קלד  פדני, מעושק אדם;    ואשמרה, פיקודיך.
קלה  פניך, האר בעבדך;    ולמדני, את-חוקיך.
קלו  פלגי-מים, ירדו עיניי--    על, לא-שמרו תורתך.

קלז  צדיק אתה יהוה;    וישר, משפטיך.
קלח  ציווית, צדק עדותיך;    ואמונה מאוד.
קלט  צימתתני קנאתי:    כי-שכחו דבריך צריי.
קמ  צרופה אמרתך מאוד;    ועבדך אהבה.
קמא  צעיר אנוכי ונבזה;    פיקודיך, לא שכחתי.
קמב  צדקתך צדק לעולם;    ותורתך אמת.
קמג  צר-ומצוק מצאוני;    מצוותיך, שעשועיי.
קמד  צדק עדוותיך לעולם;    הבינני ואחיה.

קמה  קראתי בכל-לב, ענני יהוה;    חוקיך אצורה.
קמו  קראתיך הושיעני;    ואשמרה, עדותיך.
קמז  קידמתי בנשף, ואשוועה;    לדברך ייחלתי.
קמח  קידמו עיניי, אשמורות--    לשיח, באמרתך.
קמט  קולי, שמעה כחסדך;    יהוה, כמשפטיך חייני.
קנ  קרבו, רודפי זימה;    מתורתך רחקו.
קנא  קרוב אתה יהוה;    וכל-מצוותיך אמת.
קנב  קדם ידעתי, מעדותיך:    כי לעולם יסדתם.

קנג  ראה-עוניי וחלצני:    כי-תורתך, לא שכחתי.
קנד  ריבה ריבי, וגאלני;    לאמרתך חייני.
קנה  רחוק מרשעים ישועה:    כי חוקיך, לא דרשו.
קנו  רחמיך רבים יהוה;    כמשפטיך חייני.
קנז  רבים, רודפיי וצריי;    מעדוותיך, לא נטיתי.
קנח  ראיתי בוגדים, ואתקוטטה--    אשר אמרתך, לא שמרו.
קנט  ראה, כי-פיקודיך אהבתי;    יהוה, כחסדך חייני.
קס  ראש-דברך אמת;    ולעולם, כל-משפט צדקך.

קסא  שרים, רדפוני חינם;    ומדברך, פחד ליבי.
קסב  שש אנוכי, על-אמרתך--    כמוצא, שלל רב.
קסג  שקר שנאתי, ואתעבה;    תורתך אהבתי.
קסד  שבע ביום, היללתיך--    על, משפטי צדקך.
קסה  שלום רב, לאוהבי תורתך;    ואין-למו מכשול.
קסו  שיברתי לישועתך יהוה;    ומצוותיך עשיתי.
קסז  שמרה נפשי, עדותיך;    ואוהבם מאוד.
קסח  שמרתי פיקודיך, ועדותיך:    כי כל-דרכיי נגדך.

קסט  תקרב רינתי לפניך יהוה;    כדברך הבינני.
קע  תבוא תחינתי לפניך;    כאמרתך, הצילני.
קעא  תבענה שפתיי תהילה:    כי תלמדני חוקיך.
קעב  תען לשוני, אמרתך:    כי כל-מצוותיך צדק.
קעג  תהי-ידך לעוזרני:    כי פיקודיך בחרתי.
קעד  תאבתי לישועתך יהוה;    ותורתך, שעשועיי.
קעה  תחי-נפשי, ותהללך;    ומשפטיך יעזרוני.
קעו  תעיתי--    כשה אובד, בקש עבדך:
כי מצוותיך,    לא שכחתי.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ