תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק קלה

א  הללו-יה:
הללו, את-שם יהוה;    הללו, עבדי יהוה.
ב  שעומדים, בבית יהוה--    בחצרות, בית אלוהינו.
ג  הללו-יה, כי-טוב יהוה;    זמרו לשמו, כי נעים.
ד  כי-יעקוב, בחר לו יה;    ישראל, לסגולתו.
ה  כי אני ידעתי, כי-גדול יהוה;    ואדונינו, מכל-אלוהים.
ו  כול אשר-חפץ יהוה,    עשה:
בשמיים ובארץ--    בימים, וכל-תהומות.
ז  מעלה נשיאים,    מקצה הארץ:
ברקים למטר עשה;    מוצא-רוח, מאוצרותיו.
ח  שהכה, בכורי מצריים--    מאדם, עד-בהמה.
ט  שלח, אותות ומופתים--בתוככי מצריים:    בפרעה, ובכל-עבדיו.
י  שהכה, גויים רבים;    והרג, מלכים עצומים.
יא  לסיחון, מלך האמורי, ולעוג, מלך הבשן;    ולכול, ממלכות כנען.
יב  ונתן ארצם נחלה--    נחלה, לישראל עמו.
יג  יהוה, שמך לעולם;    יהוה, זכרך לדור-ודור.
יד  כי-ידין יהוה עמו;    ועל-עבדיו, יתנחם.
טו  עצבי הגויים, כסף וזהב;    מעשה, ידי אדם.
טז  פה-להם, ולא ידברו;    עיניים להם, ולא יראו.
יז  אוזניים להם, ולא יאזינו;    אף, אין-יש-רוח בפיהם.
יח  כמוהם, יהיו עושיהם--    כול אשר-בוטח בהם.
יט  בית ישראל, ברכו את-יהוה;    בית אהרון, ברכו את-יהוה.
כ  בית הלוי, ברכו את-יהוה;    יראי יהוה, ברכו את-יהוה.
כא  ברוך יהוה, מציון--    שוכן ירושלים:
הללו-יה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ