תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק קלו

א  הודו ליהוה כי-טוב:    כי לעולם חסדו.
ב  הודו, לאלוהי האלוהים:    כי לעולם חסדו.
ג  הודו, לאדוני האדונים:    כי לעולם חסדו.
ד  לעושה נפלאות גדולות לבדו:    כי לעולם חסדו.
ה  לעושה השמיים, בתבונה:    כי לעולם חסדו.
ו  לרוקע הארץ, על-המים:    כי לעולם חסדו.
ז  לעושה, אורים גדולים:    כי לעולם חסדו.
ח  את-השמש, לממשלת ביום:    כי לעולם חסדו.
ט  את-הירח וכוכבים, לממשלות בלילה:    כי לעולם חסדו.
י  למכה מצריים, בבכוריהם:    כי לעולם חסדו.
יא  ויוצא ישראל, מתוכם:    כי לעולם חסדו.
יב  ביד חזקה, ובזרוע נטויה:    כי לעולם חסדו.
יג  לגוזר ים-סוף, לגזרים:    כי לעולם חסדו.
יד  והעביר ישראל בתוכו:    כי לעולם חסדו.
טו  וניער פרעה וחילו בים-סוף:    כי לעולם חסדו.
טז  למוליך עמו, במדבר:    כי לעולם חסדו.
יז  למכה, מלכים גדולים:    כי לעולם חסדו.
יח  ויהרוג, מלכים אדירים:    כי לעולם חסדו.
יט  לסיחון, מלך האמורי:    כי לעולם חסדו.
כ  ולעוג, מלך הבשן:    כי לעולם חסדו.
כא  ונתן ארצם לנחלה:    כי לעולם חסדו.
כב  נחלה, לישראל עבדו:    כי לעולם חסדו.
כג  שבשפלנו, זכר לנו:    כי לעולם חסדו.
כד  ויפרקנו מצרינו:    כי לעולם חסדו.
כה  נותן לחם, לכל-בשר:    כי לעולם חסדו.
כו  הודו, לאל השמיים:    כי לעולם חסדו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ