תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק קמא

א  מזמור, לדויד:
יהוה קראתיך, חושה לי;    האזינה קולי, בקוראי-לך.
ב  תיכון תפילתי קטורת לפניך;    משאת כפיי, מנחת-ערב.
ג  שיתה יהוה, שומרה לפי;    ניצרה, על-דל שפתיי.
ד  אל-תט-ליבי    לדבר רע,
להתעולל עלילות    ברשע--
את-אישים    פועלי-אוון;
ובל-אלחם,    במנעמיהם.
ה  יהלמני צדיק חסד,    ויוכיחני--
שמן ראש,    אל-יניא ראשי:
כי-עוד ותפילתי,    ברעותיהם.
ו  נשמטו בידי-סלע, שופטיהם;    ושמעו אמריי, כי נעמו.
ז  כמו פולח ובוקע בארץ--    נפזרו עצמינו, לפי שאול.
ח  כי אליך, יהוה אדוניי עיניי;    בך חסיתי, אל-תער נפשי.
ט  שומרני--מידי פח, יקשו לי;    ומוקשות, פועלי אוון.
י  ייפלו במכמוריו רשעים;    יחד אנוכי, עד-אעבור.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ