תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק קמה

א  תהילה, לדויד:
ארוממך אלוהיי המלך;    ואברכה שמך, לעולם ועד.
ב  בכל-יום אברכך;    ואהללה שמך, לעולם ועד.
ג  גדול יהוה ומהולל מאוד;    ולגדולתו, אין חקר.
ד  דור לדור, ישבח מעשיך;    וגבורותיך יגידו.
ה  הדר, כבוד הודך--    ודברי נפלאותיך אשיחה.
ו  ועזוז נוראותיך יאמרו;    וגדולתך אספרנה.
ז  זכר רב-טובך יביעו;    וצדקתך ירננו.
ח  חנון ורחום יהוה;    ארך אפיים, וגדול-חסד.
ט  טוב-יהוה לכול;    ורחמיו, על-כל-מעשיו.
י  יודוך יהוה, כל-מעשיך;    וחסידיך, יברכוך.
יא  כבוד מלכותך יאמרו;    וגבורתך ידברו.
יב  להודיע, לבני האדם--גבורותיו;    וכבוד, הדר מלכותו.
יג  מלכותך, מלכות כל-עולמים;    וממשלתך, בכל-דור ודור.
יד  סומך יהוה, לכל-הנופלים;    וזוקף, לכל-הכפופים.
טו  עיני-כול, אליך ישברו;    ואתה נותן-להם את-אוכלם בעיתו.
טז  פותח את-ידך;    ומשביע לכל-חי רצון.
יז  צדיק יהוה, בכל-דרכיו;    וחסיד, בכל-מעשיו.
יח  קרוב יהוה, לכל-קוראיו--    לכול אשר יקראוהו באמת.
יט  רצון-יראיו יעשה;    ואת-שוועתם ישמע, ויושיעם.
כ  שומר יהוה, את-כל-אוהביו;    ואת כל-הרשעים ישמיד.
כא  תהילת יהוה, ידבר-פי:    ויברך כל-בשר, שם קודשו--לעולם ועד.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ