תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ


תהילים פרק קמח

א  הללו-יה:
הללו את-יהוה, מן-השמיים;    הללוהו, במרומים.
ב  הללוהו כל-מלאכיו;    הללוהו, כל-צבאיו.
ג  הללוהו, שמש וירח;    הללוהו, כל-כוכבי אור.
ד  הללוהו, שמי השמיים;    והמים, אשר מעל השמיים.
ה  יהללו, את-שם יהוה:    כי הוא ציווה ונבראו.
ו  ויעמידם לעד לעולם;    חוק-נתן, ולא יעבור.
ז  הללו את-יהוה, מן-הארץ--    תנינים, וכל-תהומות.
ח  אש וברד, שלג וקיטור;    רוח סערה, עושה דברו.
ט  ההרים וכל-גבעות;    עץ פרי, וכל-ארזים.
י  החיה וכל-בהמה;    רמש, וציפור כנף.
יא  מלכי-ארץ, וכל-לאומים;    שרים, וכל-שופטי ארץ.
יב  בחורים וגם-בתולות;    זקנים, עם-נערים.
יג  יהללו, את-שם יהוה--    כי-נשגב שמו לבדו:
הודו,    על-ארץ ושמיים.
יד  וירם קרן לעמו,    תהילה לכל-חסידיו--
לבני ישראל,    עם קרובו:
הללו-יה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - תהילים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכ קכא קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח קכט קל קלא קלב קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ