תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק ב

א  בני, אם-תיקח אמריי;    ומצוותיי, תצפון איתך.
ב  להקשיב לחכמה אוזנך;    תטה ליבך, לתבונה.
ג  כי אם לבינה תקרא;    לתבונה, תיתן קולך.
ד  אם-תבקשנה ככסף;    וכמטמונים תחפשנה.
ה  אז--תבין, יראת יהוה;    ודעת אלוהים תמצא.
ו  כי-יהוה, ייתן חכמה;    מפיו, דעת ותבונה.
ז  יצפון לישרים, תושייה;    מגן, להולכי תום.
ח  לנצור, אורחות משפט;    ודרך חסידיו ישמור.
ט  אז--תבין, צדק ומשפט;    ומישרים, כל-מעגל-טוב.
י  כי-תבוא חכמה בליבך;    ודעת, לנפשך ינעם.
יא  מזימה, תשמור עליך;    תבונה תנצרך.
יב  להצילך, מדרך רע;    מאיש, מדבר תהפוכות.
יג  העוזבים, אורחות יושר--    ללכת, בדרכי-חושך.
יד  השמחים, לעשות רע;    יגילו, בתהפוכות רע.
טו  אשר אורחותיהם עיקשים;    ונלוזים, במעגלותם.
טז  להצילך, מאישה זרה;    מנוכרייה, אמריה החליקה.
יז  העוזבת, אלוף נעוריה;    ואת-ברית אלוהיה שכחה.
יח  כי שחה אל-מוות ביתה;    ואל-רפאים, מעגלותיה.
יט  כל-באיה, לא ישובון;    ולא-ישיגו, אורחות חיים.
כ  למען--תלך, בדרך טובים;    ואורחות צדיקים תשמור.
כא  כי-ישרים ישכנו-ארץ;    ותמימים, ייוותרו בה.
כב  ורשעים, מארץ ייכרתו;    ובוגדים, ייסחו ממנה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא