תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק ג

א  בני, תורתי אל-תשכח;    ומצוותיי, ייצור ליבך.
ב  כי אורך ימים, ושנות חיים--    ושלום, יוסיפו לך.
ג  חסד ואמת,    אל-יעזבוך:
קושרם על-גרגרותיך;    כותבם, על-לוח ליבך.
ד  ומצא-חן ושכל-טוב--    בעיני אלוהים ואדם.
ה  בטח אל-יהוה, בכל-ליבך;    ואל-בינתך, אל-תישען.
ו  בכל-דרכיך דעהו;    והוא, יישר אורחותיך.
ז  אל-תהי חכם בעיניך;    ירא את-יהוה, וסור מרע.
ח  רפאות, תהי לשורך;    ושיקוי, לעצמותיך.
ט  כבד את-יהוה, מהונך;    ומראשית, כל-תבואתך.
י  ויימלאו אסמיך שבע;    ותירוש, יקביך יפרוצו.
יא  מוסר יהוה, בני אל-תמאס;    ואל-תקוץ, בתוכחתו.
יב  כי את אשר יאהב יהוה    יוכיח;
וכאב,    את-בן ירצה.
יג  אשרי אדם, מצא חכמה;    ואדם, יפיק תבונה.
יד  כי טוב סחרה, מסחר-כסף;    ומחרוץ, תבואתה.
טו  יקרה היא, מפנינים;    וכל-חפציך, לא ישוו-בה.
טז  אורך ימים, בימינה;    בשמאלה, עושר וכבוד.
יז  דרכיה דרכי-נועם;    וכל-נתיבותיה שלום.
יח  עץ-חיים היא, למחזיקים בה;    ותומכיה מאושר.

יט  יהוה--בחכמה יסד-ארץ;    כונן שמיים, בתבונה.
כ  בדעתו, תהומות נבקעו;    ושחקים, ירעפו-טל.
כא  בני, אל-ילוזו מעיניך;    נצור תושייה, ומזימה.
כב  ויהיו חיים לנפשך;    וחן, לגרגרותיך.
כג  אז תלך לבטח דרכך;    ורגלך, לא תיגוף.
כד  אם-תשכב לא-תפחד;    ושכבת, וערבה שנתך.
כה  אל-תירא, מפחד פתאום;    ומשואת רשעים, כי תבוא.
כו  כי-יהוה, יהיה בכסלך;    ושמר רגלך מלכד.
כז  אל-תמנע-טוב מבעליו--    בהיות לאל ידך לעשות.
כח  אל-תאמר לריעך, לך ושוב--ומחר אתן;    ויש איתך.
כט  אל-תחרוש על-ריעך רעה;    והוא-יושב לבטח איתך.
ל  אל-תריב עם-אדם חינם--    אם-לא גמלך רעה.
לא  אל-תקנא, באיש חמס;    ואל-תבחר, בכל-דרכיו.
לב  כי תועבת יהוה נלוז;    ואת-ישרים סודו.
לג  מארת יהוה, בבית רשע;    ונווה צדיקים יברך.
לד  אם-ללצים הוא-יליץ;    ולענווים, ייתן-חן.
לה  כבוד, חכמים ינחלו;    וכסילים, מרים קלון.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא