תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק ד

א  שמעו בנים, מוסר אב;    והקשיבו, לדעת בינה.
ב  כי לקח טוב, נתתי לכם;    תורתי, אל-תעזובו.
ג  כי-בן, הייתי לאבי;    רך ויחיד, לפני אימי.
ד  ויורני--ויאמר לי, יתמוך-דבריי ליבך;    שמור מצוותיי וחיה.
ה  קנה חכמה, קנה בינה;    אל-תשכח ואל-תט, מאמרי-פי.
ו  אל-תעזבהא ותשמרך;    אהבהא ותיצרך.
ז  ראשית חכמה, קנה חכמה;    ובכל-קניינך, קנה בינה.
ח  סלסלהא ותרוממך;    תכבדך, כי תחבקנה.
ט  תיתן לראשך, לווית-חן;    עטרת תפארת תמגנך.
י  שמע בני, וקח אמריי;    וירבו לך, שנות חיים.
יא  בדרך חכמה, הוריתיך;    הדרכתיך, במעגלי-יושר.
יב  בלכתך, לא-ייצר צעדך;    ואם-תרוץ, לא תיכשל.
יג  החזק במוסר אל-תרף;    ניצרהא, כי-היא חייך.
יד  באורח רשעים, אל-תבוא;    ואל-תאשר, בדרך רעים.
טו  פרעהו אל-תעבור-בו;    שטה מעליו ועבור.
טז  כי לא יישנו, אם-לא ירעו;    ונגזלה שנתם, אם-לא יכשילו.
יז  כי לחמו, לחם רשע;    ויין חמסים ישתו.
יח  ואורח צדיקים, כאור נוגה:    הולך ואור, עד-נכון היום.
יט  דרך רשעים, כאפילה:    לא ידעו, במה ייכשלו.

כ  בני, לדבריי הקשיבה;    לאמריי, הט-אוזנך.
כא  אל-יליזו מעיניך;    שומרם, בתוך לבבך.
כב  כי-חיים הם, למוצאיהם;    ולכל-בשרו מרפא.
כג  מכל-משמר, נצור ליבך:    כי-ממנו, תוצאות חיים.
כד  הסר ממך, עיקשות פה;    ולזות שפתיים, הרחק ממך.
כה  עיניך, לנוכח יביטו;    ועפעפיך, יישירו נגדך.
כו  פלס, מעגל רגלך;    וכל-דרכיך ייכונו.
כז  אל-תט-ימין ושמאל;    הסר רגלך מרע.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא