תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק ח

א  הלוא-חכמה תקרא;    ותבונה, תיתן קולה.
ב  בראש-מרומים עלי-דרך;    בית נתיבות ניצבה.
ג  ליד-שערים לפי-קרת;    מבוא פתחים תרונה.
ד  אליכם אישים אקרא;    וקולי, אל-בני אדם.
ה  הבינו פתיים עורמה;    וכסילים, הבינו לב.
ו  שמעו, כי-נגידים אדבר;    ומפתח שפתיי, מישרים.
ז  כי-אמת, יהגה חיכי;    ותועבת שפתיי רשע.
ח  בצדק כל-אמרי-פי:    אין בהם, נפתל ועיקש.
ט  כולם נכוחים, למבין;    וישרים, למוצאי דעת.
י  קחו-מוסרי ואל-כסף;    ודעת, מחרוץ נבחר.
יא  כי-טובה חכמה, מפנינים;    וכל-חפצים, לא ישוו-בה.
יב  אני-חכמה, שכנתי עורמה;    ודעת מזימות אמצא.
יג  יראת יהוה,    שנאות-רע:
גאה וגאון ודרך רע, ופי תהפוכות    שנאתי.
יד  לי-עצה, ותושייה;    אני בינה, לי גבורה.
טו  בי, מלכים ימלוכו;    ורוזנים, יחוקקו צדק.
טז  בי, שרים ישורו;    ונדיבים, כל-שופטי צדק.
יז  אני, אוהביי אהב;    ומשחריי, ימצאונני.
יח  עושר-וכבוד איתי;    הון עתק, וצדקה.
יט  טוב פריי, מחרוץ ומפז;    ותבואתי, מכסף נבחר.
כ  באורח-צדקה אהלך;    בתוך, נתיבות משפט.
כא  להנחיל אוהביי יש;    ואוצרותיהם אמלא.
כב  יהוה--קנני, ראשית דרכו:    קדם מפעליו מאז.
כג  מעולם, ניסכתי מראש--    מקדמי-ארץ.
כד  באין-תהומות חוללתי;    באין מעיינות, נכבדי-מים.
כה  בטרם הרים הוטבעו;    לפני גבעות חוללתי.
כו  עד-לא עשה, ארץ וחוצות;    וראש, עפרות תבל.
כז  בהכינו שמיים, שם אני;    בחוקו חוג, על-פני תהום.
כח  באמצו שחקים ממעל;    בעזוז, עינות תהום.
כט  בשומו לים, חוקו, ומים, לא יעברו-פיו;    בחוקו, מוסדי ארץ.
ל  ואהיה אצלו, אמון:    ואהיה שעשועים, יום יום; משחקת לפניו בכל-עת.
לא  משחקת, בתבל ארצו;    ושעשועיי, את-בני אדם.

לב  ועתה בנים, שמעו-לי;    ואשרי, דרכיי ישמורו.
לג  שמעו מוסר וחכמו;    ואל-תפרעו.
לד  אשרי אדם, שומע-לי:    לשקוד על-דלתותיי, יום יום--לשמור, מזוזות פתחיי.
לה  כי מוצאי, מצא חיים;    ויפק רצון, מיהוה.
לו  וחוטאי, חומס נפשו;    כל-משנאיי, אהבו מוות.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא