תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק ט

א  חכמות, בנתה ביתה;    חצבה עמודיה שבעה.
ב  טבחה טבחה, מסכה יינה;    אף, ערכה שולחנה.
ג  שלחה נערותיה תקרא--    על-גפי, מרומי קרת.
ד  מי-פתי, יסור הנה;    חסר-לב, אמרה לו.
ה  לכו, לחמו בלחמי;    ושתו, ביין מסכתי.
ו  עזבו פתיים וחיו;    ואשרו, בדרך בינה.
ז  יוסר, לץ--לוקח לו קלון;    ומוכיח לרשע מומו.
ח  אל-תוכח לץ, פן-ישנאך;    הוכח לחכם, ויאהבך.
ט  תן לחכם, ויחכם-עוד;    הודע לצדיק, ויוסף לקח.
י  תחילת חכמה, יראת יהוה;    ודעת קדושים בינה.
יא  כי-בי, ירבו ימיך;    ויוסיפו לך, שנות חיים.
יב  אם-חכמת, חכמת לך;    ולצת, לבדך תישא.
יג  אשת כסילות, הומייה;    פתיות, ובל-ידעה מה.
יד  וישבה, לפתח ביתה--    על-כיסא, מרומי קרת.
טו  לקרוא לעוברי-דרך;    המיישרים, אורחותם.
טז  מי-פתי, יסור הנה;    וחסר-לב, ואמרה לו.
יז  מים-גנובים ימתקו;    ולחם סתרים ינעם.
יח  ולא-ידע, כי-רפאים שם;    בעמקי שאול קרואיה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא