תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק כג

א  כי-תשב, ללחום את-מושל--    בין תבין, את-אשר לפניך.
ב  ושמת שכין בלועך--    אם-בעל נפש אתה.
ג  אל-תתאו, למטעמותיו;    והוא, לחם כזבים.
ד  אל-תיגע להעשיר;    מבינתך חדל.
ה  התעיף עיניך בו,    ואיננו:
כי עשה יעשה-לו כנפיים;    כנשר, יעוף השמיים.

ו  אל-תלחם--את-לחם, רע עין;    ואל-תתאו, למטעמותיו.
ז  כי, כמו שער בנפשו--    כן-הוא:
אכול ושתה, יאמר לך;    וליבו, בל-עימך.
ח  פיתך-אכלת תקיאנה;    ושיחת, דבריך הנעימים.
ט  באוזני כסיל, אל-תדבר:    כי-יבוז, לשכל מיליך.
י  אל-תסג, גבול עולם;    ובשדי יתומים, אל-תבוא.
יא  כי-גואלם חזק;    הוא-יריב את-ריבם איתך.
יב  הביאה למוסר ליבך;    ואוזנך, לאמרי-דעת.
יג  אל-תמנע מנער מוסר:    כי-תכנו בשבט, לא ימות.
יד  אתה, בשבט תכנו;    ונפשו, משאול תציל.
טו  בני, אם-חכם ליבך--    ישמח ליבי גם-אני.
טז  ותעלוזנה כליותיי--    בדבר שפתיך, מישרים.
יז  אל-יקנא ליבך, בחטאים:    כי אם-ביראת-יהוה, כל-היום.
יח  כי, אם-יש אחרית;    ותקוותך, לא תיכרת.
יט  שמע-אתה בני וחכם;    ואשר בדרך ליבך.
כ  אל-תהי בסובאי-יין--    בזוללי בשר למו.
כא  כי-סובא וזולל, ייוורש;    וקרעים, תלביש נומה.
כב  שמע לאביך, זה ילדך;    ואל-תבוז, כי-זקנה אימך.
כג  אמת קנה, ואל-תמכור;    חכמה ומוסר ובינה.
כד  גיל יגיל, אבי צדיק;    ויולד חכם, ישמח-בו.
כה  ישמח-אביך ואימך;    ותגל, יולדתך.
כו  תנה-בני ליבך לי;    ועיניך, דרכיי תיצורנה.
כז  כי-שוחה עמוקה זונה;    ובאר צרה, נוכרייה.
כח  אף-היא, כחתף תארוב;    ובוגדים, באדם תוסיף.
כט  למי אוי למי אבוי, למי מדיינים למי שיח--    למי, פצעים חינם;
למי,    חכלילות עיניים.
ל  למאחרים על-היין--    לבאים, לחקור ממסך.
לא  אל-תרא יין, כי יתאדם:    כי-ייתן בכוס עינו; יתהלך, במישרים.
לב  אחריתו, כנחש יישך;    וכצפעוני יפריש.
לג  עיניך, יראו זרות;    וליבך, ידבר תהפוכות.
לד  והיית, כשוכב בלב-ים;    וכשוכב, בראש חיבל.
לה  הכוני בל-חליתי--    הלמוני, בל-ידעתי:
מתיי אקיץ;    אוסיף, אבקשנו עוד.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא